Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia

Partyzantka polska lat 1942–1944 w relacjach żydowskich

Aleksandra Bańkowska

olabankowska@interia.pl

studentka historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów na prowincji, partyzantka żydowska, stosunki polsko-żydowskie.

https://orcid.org/0000-0003-1037-0550

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 148-164

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.152

Abstrakt

Założeniem artykułu jest prezentacja na podstawie relacji sposobu postrzegania partyzantki polskiej przez ocalonych Żydów. Bazą źródłową są relacje z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Omówione zostały kolejno następujące formacje polskiego podziemia wojskowego: Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, bojówki socjalistyczne, Narodowe Siły Zbrojne oraz Gwardia/Armia Ludowa. W omówieniu formacji podziemia niepodległościowego zwraca uwagę obecne stale w relacjach poczucie zagrożenia, nawet śmiercią, z rąk partyzantów. Relacje podają liczne przykłady morderstw. Wspomniane są również utrudnienia w akcesie Żydów do oddziałów partyzanckich a także odmowy współpracy ze strony polskiej. Zeznania dotyczące GL/AL różnią się od poprzednich głównie perspektywą „od wewnątrz”, gdyż większość relacji jest autorstwa Żydów - partyzantów GL. Być może dlatego dominuje w nich pozytywny obraz partyzantki komunistycznej, jakkolwiek wspomniane są kilkakrotnie konflikty dowództwa z oddziałami żydowskimi GL

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bańkowska, A. (2005). Partyzantka polska lat 1942–1944 w relacjach żydowskich. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 148-164. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.152

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia