Jak czytać

Rocznik Zagłada Żydów. Studia i Materiały wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej - w postaci eBooka (mobi, ePub) oraz plików PDF dostępnych nieodpłatnie w formule Open Access na stronie www.zagladazydow.pl

Osoby zainteresowane zaupem wersji drukowanej mogę to zrobić za pośrednictwem:

  • Numery wyczerpane - przygotwujemy możliwość zamówienia wersji drukowanych roczników, których nakłady są już wyczerpane w formule POD (PrintOnDemand)