Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Sebastian Piątkowski (oprac.), Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945, t. 1–4 [Aleksandra Bańkowska]

Aleksandra Bańkowska

olabankowska@interia.pl

historyczka, w 2021 r. uzyskała stopień doktora na podstawie obronionej w IH PAN rozprawy pt. „Żydowska opieka społeczna w Warszawie w latach 1939–1943”. W latach 2011–2017 redagowała i współredagowała cztery tomy w ramach projektu pełnej polskiej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma (Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego) w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. W tym samym czasie kierowała projektem Narodowego Centrum Nauki pt. „Instytucje i placówki żydowskiej opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1944” prowadzonym w IH PAN. Stypendystka Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies, Fundacji Kerstenów, Funduszu prof. Kiersnowskiego. Interesuje się historią żydowskich organizacji opiekuńczych w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

https://orcid.org/0000-0003-1037-0550

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 749-752

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.913

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bańkowska, A. (2021). Sebastian Piątkowski (oprac.), Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945, t. 1–4 [Aleksandra Bańkowska] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 749-752. https://doi.org/10.32927/zzsim.913

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje