O czasopiśmie

"Zagłada Żydów. Studia i Materiały" rocznik naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN jest jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym Zagładzie Żydów. Każdy z numerów rocznika stanowi całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych.

Rocznik archiwizowany jest w systemach LOCKSS oraz CLOCKSS