Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. Archiwum Mersika–Tenenbauma

Aleksandra Bańkowska

olabankowska@interia.pl

historyczka, archiwistka w Żydowskim Instytucie Historycznym, doktorantka IH PAN, opracowała Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty (2012) oraz (wspólnie z Tadeuszem Epszteinem) t. 11: Ludzie i prace „Oneg Szabat” (2013)

https://orcid.org/0000-0003-1037-0550

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Weronika Romanik

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Zakładzie Hebraistyki UW. Od 2009 r. zajmuje się historią białostockiego getta i jego archiwum, przeprowadza wywiady z ocalałymi z Zagłady, w tym z członkami żydowskiego ruchu oporu. Obecnie tłumaczy i opracowuje pisma Mordechaja Tenenbauma-Tamarofa. Interesuje się ponadto językiem i kulturą jidysz, oraz edukacją międzykulturową. Stypendystka MNiSW, YIVO Institute for Jewish Research, Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations (Uniwersytet w Tel Awiwie), Rothberg Family Fund (Uniwersytet Hebrajski)

Zakład Hebraistyki, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 257-273

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.589

Abstrakt

Archiwum Mersika–Tenenbauma to zbiór dokumentów kolekcjonowany w getcie białostockim w latach 1942–1943 przez grupę związaną z działaczami podziemia Cwim Mersikiem i Mordechajem Tenenbaumem, zawierający relacje, dzienniki, akta Rady Żydowskiej, ulotki, listy, dokumenty osobiste. Materiały te zostały ukryte poza gettem u Polaka, dr. Bolesława Filipowskiego, w 1943 r. i odnalezione w 1944 lub 1945 r. przez Lejba Blumentala, brata zmarłego Izraela Blumentala, który pośredniczył w ukryciu dokumentów. Część zachowanych materiałów została sprzedana Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i do dziś znajduje się w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, część zaś dotarła do Komisji w odpisach, a oryginały zostały wywiezione do Izraela, gdzie są rozproszone w różnych ośrodkach. Zagadką pozostaje, jak znaczna część Podziemnego Archiwum została przekazana niezidentyfikowanym grupom i zaginęła.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bańkowska, A., & Romanik, W. (2013). Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. Archiwum Mersika–Tenenbauma. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 257-273. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.589

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych