Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Curiosa

Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska

Janusz Salamon, SJ

redakcja@holocaustresearch.pl

Jezuita, dr filozofii, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, dyrektor jezuickiego Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie, redaktor naczelny „European Journal for Philosophy of Religion”.

https://orcid.org/0000-0002-4142-8797

Jezuickie Centrum Kultury i Dialogu w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 561-568

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.347

Abstrakt

W artykule omówiono książkę ks. Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska. Jej autor postrzega relacje między chrześcijaństwem i judaizmem nie w kategoriach dialogu, ale opozycji, rywalizacji i sprzeczności interesów, sugerując ponadto, że to Żydzi są zasadniczo przeciwni dialogowi i nie widzą potrzeby jakiegokolwiek układania się z chrześcijanami. Do tego, naczelnym przesłaniem książki Chrostowskiego jest hasło, że wszystkiemu winni są Żydzi – łącznie z Zagładą

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Salamon, SJ, J. (2009). Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 561-568. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.347

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Curiosa