Stopka redakcyjna czasopisma

Copyright © by Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2023
ISSN 1895-247X; eISSN: 2657-3571; DOI: 10.32927

Wersją pierwotną rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2023, nr 19 jest wersja drukowana.


Wydawca:
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
stowarzyszenie@holocaustresearch.pl

Redaktor naczelny:
dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN

 

"Zagłada Żydów. Studia i Materiały" rocznik naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN jest jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym Zagładzie Żydów. Każdy z numerów rocznika stanowi całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych.

Rocznik archiwizowany jest w systemach LOCKSS oraz CLOCKSS.

Czasopismo jest archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (RCBN) oraz Archiwum Internetowym Wydawcy