Zespół redakcyjny

REDKACJA:
prof. dr hab. Barbara Engelking - z-ca redkatora naczelnego (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr Agnieszka Haska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Marta Janczewska (Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)
prof. dr hab. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN)
dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN - redaktor naczelny (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Państwowe Muzeum na Majdanku)
Jakub Petelewicz - sekretarz redakcji (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Forum Dialogu)
Alina Skibińska (United States Holocaust Memmorial Museum)

Justyna Majewska - sekretariat redakcji (Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)

Współpraca redakcyjna:
dr Karolina Panz (Instytut Slawistyki PAN)
Dagmara Swałtek-Niewińska (Szkoła Nauk Społecznych PAN)

Nr 16 (2020) gościnnie dr Ewa Wiatr i dr Adam Sitarek (Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego)

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Michał Głowiński (Instytut Badań Literackich PAN)
prof Havi Dreifuss (Yad Vashem Institute, Tel Aviv University)
prof. Samuel Kassow (Charles Northam Professor at Trinity College)
prof. Andrea Löw (Institute for Contemporary History in Munich)
prof. dr hab. Szymon Rudnicki (emeritus, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Stola (Instytut Nauk Politycznych PAN)
prof. Jean Charles Szurek (emeritus Centre National de la Recherche Scientifique and University Paris Ouest-Nanterre la Défense)
prof. Nechama Tec (emeritus University of Connecticut)
prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (Yad Vashem Institute)
[Jan Jagielski]
[Israel Gutman]
[Jerzy Tomaszewski]
[Feliks Tych]

 

Współpraca:

Redakcja i korekta:
Beata Bińko - kieruje zespołem redakcji i korekty
Dorota Białas-Kosińska
Magdalena Jagielska

Andrzej Łubniewski - opracowanie graficzne i okładka

Andrzej Zabrowarny, Stefania Łajkosz, Alina Wiszenko-Zabrowarny - skład i łamanie