Recenzenci

Lista recenzentów z lat 2000-2021:

dr Joanna Barcik, Katedra Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków
dr hab. Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
dr Alicja Bartuś, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka
Łukasz Biedka
mgr Aleksandra Bańkowska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
mgr Krzysztof Bielawski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr hab. Magdalena Bogusławska, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski
dr Jagoda Budzik, Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski
Józef Chmielowski,
Beata Chomątkowska-Szałamacha, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
Nawojka Cieślińska-Lobkowicz,
dr Marta Cobel-Tokarska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr hab. Tadeusz Jan Czekalski, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
prof. Havi Dreifuss, University of Tel Aviv, Center for Research on the Holocaust in Poland at Yad Vashem
prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
prof. dr hab. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Andrzej Friszke, członek korespondencyjny PAN
Tomasz Frydel, University of Toronto
dr Maria Ferenc-Piotrowska, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
prof. Jan Grabowski, Ottawa University
dr Bartłomiej Grzanka, kierownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
dr hab. Grzegorz Hryciuk, Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski
Jan Jagielski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
mgr Marta Janczewska, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
dr Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN
dr Piotr Kędziorek, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
dr Audrey Kichlewski, Université de Strasbourg
dr Janusz Kłapeć, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie
Alicja Knast, Národní galerie Praha
prof. dr. hab. Jerzy Kochanowski, Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Adam Kopciowski, Pracowania Historii i Kultury Żydów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
mgr Piotr Kowalik, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr Ewa Koźmińska-Frejlak, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
prof. dr hab. Katarzyna Koszyńska-Kuszany, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Marta Kubiszyn, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Julian Kwiek, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. Piotr Laskowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
prof. dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr. Stephen Lehnseadt, Touro College, Berlin
dr Ingo Loose, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin
Prof. dr Andrea Löw, Deputy Head of the Center for Holocaust Studies at the Institute for Contemporary History in Munich
dr hab. Tomasz Łysak, Instytut Komunikacji Społecznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Malicki, Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski
dr Jürgen Matthäus, United States Holocaust Memorial Museum
dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska
dr hab. Mariusz Mazur, Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Małgorzata Melchior, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
dr Jacek Małczyński, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
dr Witold Mędykowski, Yad Vashem Institute
prof. dr hab. Grzegorz Motyka, Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
dr hab. Luiza Nader, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Agnieszka Nieradko-Pająk, Fundacja Zapomnienie
dr hab. Lech M. Nijakowski ,Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
mgr Przemysław Nowicki, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Historyczne o/Włocławek
Jacek Nowakowski, United States Holocaust Memorial Museum          
prof. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
Sebastian Pawlina,
dr Marcin Owsiński, kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie
dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr hab. Katarzyna Person, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
dr Renata Piątkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN/Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
dr Anna Veronica Pobbe, Università degli Studi di Trento
dr Alicja Podbielska, Harvard University
dr Monika Polit, Centrum im. Anielewicza, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Paweł Pruchniak, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
prof. Dieter Pohl, University of Klagenfurt
dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Adam Puławski
dr hab. Mateusz Rodak, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr Konrad Rokicki, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie
Claire Rosenson, United States Holocaust Memorial Musuem
prof. dr hab. Szymon Rudnicki, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Piotr Rypson, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
dr Piotr Setkiewicz, Miejsce Pamięci i Muzeum Auschiwtz-Birkenau
dr hab. Roma Sendyka, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci
dr hab. Sławomir Sikora, Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
dr Jerzy Stachowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
dr Kathrin Stoll, Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy
dr David Silberklang, International Institute for Holocaust Research
dr hab. Sławomir Sikora, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
dr Adam Sitarek, kierownik Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Antoni Sułek, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
dr Jan Szkudliński, kierownik Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni
dr Piotr Słodkowski, Katedra Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Nechama Tec, University of Connecticut
dr Sylwia Szymańska-Smolkin, Postdoctoral Research Fellow in Holocaust Studies at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
[prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego]
dr hab. Marta Tomczok, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Piotr Trojański, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
[prof. dr hab. Feliks Tych, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma]
dr hab. Marta Tomczok, Instytut Nauki o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Andrzej Marek Trzciński, Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Ewa Wiatr, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego
ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel,
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Piotr Witek, Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Paweł Wieczorek, Muzeum Getta Warszawskiego
prof. dr hab. Rafał Wnuk, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
dr Zofia Woycicka, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
dr hab. Marcin Zaremba, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Marta Zawodna-Stephan, Wydział Socjologii Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. Anna Zapalec, Wydział Historyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
dr hab. Marzena Zawanowska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
dr hab. Agnieszka Ziębińska-Witek, Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Genevieve Zubrzycki, director of the Weiser Center for Europe and Eurasia, University of Michigan
prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Tomasz Żukowski, Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Jolanta Żyndul, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma