Bibliografia zawartości czasopisma

Bibliografia zawartości roczników 2005-2019

 

Od redakcji

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 9–10

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 9–11

GŁOWIŃSKI Michał, Esej Błońskiego po latach //Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 12–20

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 9–12

LEOCIAK Jacek, Dyskurs o pomocy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 9–13

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 13–16

LEOCIAK Jacek, O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 9–20

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 9–11

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 9–11

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 9–12

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014, nr 10, s. 13–17

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 13-15

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 13-15

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 13-15

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 13-15

OD Redakcji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 13-15

 

Nagroda im. Israela Gutmana

// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 17-18

 

STUDIA

ALEKSIUN Natalia, Historiografia na temat stosunków polsko-żydowskich w okresie drugiej wojny światowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 32–51

BAŃKOWSKA Aleksandra, Partyzantka polska lat 1942–1944 w relacjach żydowskich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 148–164

BAUER Yehuda, Nowogródek – historia sztetlu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 87–113

BENDER Sara, Żydzi z Chmielnika w czasie okupacji niemieckiej (1939–1943) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 42–63

BEN-SASSON Havi, „Chcemy wierzyć w inną Polskę”. Stosunki żydowsko-polskie w podziemnej prasie żydowskiej getta warszawskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 96–113

BERENDT Grzegorz, Cena życia – ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po „aryjskiej stronie” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 110–143

BLACK Peter, Sonderdienst w Generalnym Gubernatorstwie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 91-118

BRUTTMANN Tal, Polityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 131-143

BURYŁA Sławomir, Literatura polska o donosach i donosicielach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 76–98

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Grabieżca ze znakiem Q. O rabunkowej działalności Pietera Nicolaasa Mentena (1899–1987) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 173-206

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Habent sua fata libelli. Okupacyjny rynek sztuki w Warszawie a własność żydowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 185-208

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Losy mienia kulturalnego polskich Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach powojennych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 87–116

CZUBALA Dionizjusz, Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 203-229

DEAN Martin, Gospodarka wyzysku: „warunki życia” w gettach na kresach wschodnich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 114–131

DIECKMANN Christoph, Niemiecka polityka okupacyjna na Litwie
w latach 1941–1944. Podsumowanie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 80-109

DREYFUS Havi, Badania nad życiem religijnym Żydów w Polsce podczas Zagłady – główne źródła i podstawowe zagadnienia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 48–85

DREIFUSS Havi, Matys Gelman: nieznany przywódca nieznanego ruchu chasydzkiego w czasie Zagłady // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 23-61

ENGELKING Barbara, Labirynty i plątaniny. Historia pewnego
Sprawiedliwego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 207-232

ENGELKING Barbara, Sny jako źródło do badań nad Zagładą // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 19–47

ENGELKING Barbara, Tajemnica Hesi. Zapis emocji w świadectwach Zagłady // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 168-184

ENGELKING Barbara, „…Zupełnie zdani jesteśmy na nich…”. Codzienność ukrywania się i relacje z gospodarzami na podstawie dziennika Feli Fischbein // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 144–169

ENGELKING Barbara, Żydzi i komuniści w okupowanej Warszawie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 80-114

FELDHAY-BRENNER Rachel, Głosy z czasu Zagłady. Dwie relacje świadków z getta w Stanisławowie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 132–155

FILIPKOWSKI Piotr, Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 86–115

FRIEDRICH Klaus‑Peter, Nazistowski mord na Żydach w prasie polskich komunistów (1942–1944) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 54–75

GŁOWIŃSKI Michał, Esej Błońskiego po latach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 12–20

GOLDBAUM-TARABINI-FRACAPANE Silvia, Zagłada w Danii: kwestia badań i pamięci // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 156–177

GOLDBERG Amos, Głos ofiar i estetyka melodramatu w historii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 221–240

GRABOWSKI Jan, Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 141–156

GRABOWSKI Jan, Propaganda antyżydowska w Generalnej Guberni 1939–1945 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 117–160

GRABOWSKI Jan, Ratowanie Żydów za pieniądze – przemysł pomocy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 81–109

GRABOWSKI Jan, Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei
w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 27-56

GRĄDZKA-REJAK Martyna, OLASZEK Jan, Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 168-218

GRIFFIOEN Pim, ZELLER Ron, Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 90-130

HASKA Agnieszka, Zapętlenia pamięci i wyobraźni. Trzy opowieści o Zagładzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 41–54

HASKA Agnieszka, „Zbadać i wyświetlić”. Centralna Żydowska Komisja
Historyczna (1944–1947) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 110-137

JANCZEWSKA Marta, O śmierci w niemieckim języku oficjalnym na przykładzie raportu Jürgena Stroopa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 35-69

JANCZEWSKA Marta, Warszawska Rada Żydowska w świetle dokumentów
 urzędowych z Archiwum Ringelbluma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 131-167

JANICKA Elżbieta, Zamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego
getta warszawskiego a narracje o Zagładzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 209-255

JOLY Laurent, Antysemityzm i denuncjowanie Żydów we Francji podczas drugiej wojny światowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 123–143

KATO Ariko, Recepcja Holokaustu w Japonii w perspektywie porównawczej: Auschwitz –Nankin – Hiroszima // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 230-257

KOCHAVI Arieh, Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 149–162

KIJEK Kamil, Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 45-79

KOPCIOWSKI Adam, „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagłada w listach rabina Hersza Majlecha Talmuda  z lubelskiego getta // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 91-113

KOPCIOWSKI Adam, Przemoc antyżydowska w powojennej Polsce w świetle ksiąg pamięci // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 212-247

KOPCIOWSKI Adam, Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 178–207

KORNAT Marek, Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939–1945). Przypadek Polski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 104–127

KORNBLUTH Andrew, „Jest wielu Kainów pośród nas”. Polski wymiar sprawiedliwości a Zagłada, 1944–1956 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 157–172

KOWALSKA-LEDER Justyna, Pomaganie skazanym na zagładę jako źródło destrukcji – na podstawie dokumentów osobistych Brandli Siekierkowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 176–187

KRZEMIŃSKA Kinga, Kicz w kinie Holokaustowym // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 55–73

LEGGE Jerome S., Jr., Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 173–203

LEHNSTAEDT Stephan, Niemieccy okupanci w Warszawie a jawność Holokaustu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 70-90

LEOCIAK Jacek, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów. Rekonesans metodologiczny // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 13–31

LIBIONKA Dariusz, Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 165–190

LIBIONKA Dariusz, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 23–62

LIBIONKA Dariusz, Polska hierarchia kościelna wobec eksterminacji Żydów – próba krytycznego ujęcia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 19–69

LIBIONKA Dariusz, Polska Podziemna wobec szantażystów
i szmalcowników w Warszawie. Korekta obrazu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 115-164

LIBIONKA Dariusz, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945–2008) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 17–80

LOWER Wendy, Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–1963 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 237–267

MARSZALEC Janusz, Morderstwo na Makowieckich i Widerszalu. Stara sprawa, nowe pytania, nowe wątpliwości // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, 
nr 2, s. 23–53

MELCHIOR Małgorzata, Zagłada i stosunki polsko-żydowskie w literaturze socjologicznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 52–72

NADER Luiza, Pamiętanie afektywne. „Moim przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 188–213

NADER Luiza, Polscy obserwatorzy Zagłady.
Studium przypadków z zakresu sztuk wizualnych – uwagi wstępne // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 165-211

NOWICKI Przemysław, Zanim „przybył z zaświatów”, nazywał się Winer. Krąg rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z Chełmna nad Nerem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 163–192

OBIREK Stanisław, Zadziwiająca dyskrecja polskiego Kościoła katolickiego wobec Holocaustu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 114-137

ODRZYWOŁEK Katarzyna, TROJAŃSKI Piotr, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 144-172

PANZ Karolina, „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 33-89

PANZ Karolina, Zagłada sztetl Gritze // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 15–41

PERSAK Krzysztof, Ekshumacja, której (prawie) nie było.
Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Jedwabnem w 2001 r. i ich wyniki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 248-275

PHAYER Michael, „Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą”. Polityka Watykanu wobec Zagłady. Ciągłość czy zmiana? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 70–103

PIOTROWIAK-JUNKIERT Kinga, Gettoizacja Budapesztu 1944–1945. Zarys
problemu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 119-138

PRUSIN Alexander V., Polska Norymberga: siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, 1946–1948 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 116–140

REISER Daniel, Pisarstwo w cieniu śmierci: rękopis rabina Szapiry „Kazania z lat szału” w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 62-90

ROSSOLIŃSKI-LIEBE Grzegorz, Bandera, masowa przemoc i odpowiedzialność. Czy Stepan Bandera był odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 219-250

ROSSOLIŃSKI-LIEBE Grzegorz, Ukraińska policja, nacjonalizm i zagłada Żydów w Galicji Wschodniej i na Wołyniu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 57-79

RUTKOWSKI Tadeusz Paweł, Kierunki, cele i rezultaty działań Służby Bezpieczeństwa PRL wobec Żydowskiego Instytutu Historycznego
(1961–1970) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 160-180

SCHNEPF Zuzanna, Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 132–159

SKIBIŃSKA Alina, Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacją // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 64–86

SKIBIŃSKA Alina, PETELEWICZ Jakub, Udział Polaków w zbrodniach na Żydach: casus region świętokrzyski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 114–147

SKIBIŃSKA Alina, TOKARSKA-BAKIR Joanna, „Barabasz” i Żydzi. Z historii oddziału AK „Wybranieccy” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 63–122

STACH Stephan, „Duch czasu wycisnął jednak na tej pracy swe piętno”. Historia Zagłady w badaniach Żydowskiego Instytutu Historycznego
w okresie stalinowskim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 138-159

STOLL Katrin, Pogłoski w białostockim getcie: przyczynek do historiografii Zagłady z perspektywy żydowskiej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 214–236

SZAYNOK Bożena, „Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 128–148

TAL Boaz, Sądzenie tych, którzy nie mogą być sądzeni – procesy kolaborantów w Izraelu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 99–131

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Bełk i inne miejsca. Opowieść o dziesiętnikach-zastawnikach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 138-167

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL „Świt” na Kielecczyźnie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 170–209

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 170–215

UBERTOWSKA Aleksandra, Krzepiąca moc kiczu. Literatura Holokaustu na (estetycznych) manowcach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 23–40

WYLEGAŁA Anna, (Nie)pamięć na gruzach. Zagłada Żydów żółkiewskich w świadomości nowych mieszkańców miasta // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 144–169

ZAREMBA Marcin, Gorączka szabru // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 193–220

ZAWODNA Marta, O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 145–175

ZIEMBIŃSKA-WITEK Anna, Kicz i Holokaust, czyli pedagogiczny wymiar ekspozycji muzealnych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s.74–86

ZIÓŁKOWSKA Anna, O tym, jak chorowali, cierpieli i umierali żydowscy robotnicy w obozach pracy przymusowej w Poznaniu (1941–1943) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 121–144

ŻBIKOWSKI Andrzej, Teksty pogrzebane w niepamięci. Relacje dwóch uciekinierek z masowego grobu Poniatowa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 73–95

 

KONTEKSTY

BARTOV Omer, Wołanie krwi brata twego. Rekonstrukcja ludobójstwa
w lokalnej skali // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 319-353

CROES Marnix, Zagłada Żydów w Holandii a odsetek ocalałych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 217–240

LACZÓ Ferenc L., Dokumentując odpowiedzialność. Jenő Lévai i narodziny historiografii Zagłady na Węgrzech w latach czterdziestych XX w. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 354-383

MOORE Bob, W cieniu Anny Frank. Szanse Żydów na przeżycie
w okupowanej Holandii  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 384-405

REDLICH Szymon, Moralność i rzeczywistość: metropolita Andriej Szeptycki i Żydzi w czasach Holocaustu i II wojny światowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 241–259

RUSIN Bartłomiej, Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 255-268

 

IN MEMORIAM

Alexander Prusin – Orel Beilinson Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 19-21

Edward Kossoy – Jakub Petelewicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 15–17

Imre Kertész – Kinga Piotrowiak-Junkiert // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 30-32

In memoriam – Marek Edelman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 11–12

Israel Gutman – Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 15–16

Kazik, Simcha, Ratajzer a później Simcha Rotem – Hanka Grupińska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 19-20

Pamięci dr Ruty Sakowskiej, badaczki Holokaustu – Feliks Tych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 16–18

Robert Kuwałek – Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały.  – 2014 nr 10, s. 21-24

Ruta Sakowska (1922–2011) – Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 19–20

Samuel Willenberg – Mikołaj Grynberg // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 28-29

Sine ira et studio… Wspomnienie o Krystynie Kersten // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 559–562

Tomasz Blatt. Pamięć nie zna przedawnienia – Marek Bem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 21—27

 

SYLWETKI

BAŃKOWSKA Aleksandra, Tatiana Brustin-Berenstein // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 213–230

CZUBASZEK Krzysztof, Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów w Łukowie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 279-307

DREIFUSS Havi, „Oni wciąż we mnie żyją”. Israel Gutman (1923–2013): ocalały z Zagłady, uczestnik powstania w getcie warszawskim, historyk żydowski  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 259-284

EPSZTEIN Tadeusz, Wspomnienie o dr Rucie Sakowskiej (1922–2011) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 285-296

GUTMAN Israel, Artur Eisenbach: historyk i pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 221–226

GUTTERMAN Bella, Na warcie – o Cywii Lubetkin po aryjskiej stronie Warszawy i w powstaniu warszawskim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 271–288

HASKA Agnieszka, Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 177–201

HASKA Agnieszka, Julian Eliasz Chorążycki (1885–1943) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 245–253

FINDER Gabriel N., Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 221–241

JOCKHECK Lars, Od agenta do kolaboranta? Współpraca żydowskiego publicysty Fritza Seiftera z Bielska z władzami niemieckimi w latach trzydziestych i czterdziestych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 163–176

KASSOW Samuel, Emanuel Ringelblum przed wojną: człowiek i historyk // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 211–220

KRZYWIEC Grzegorz, Nadwiślański Weininger? Przypadki Juljana Unszlichta (1883–1953) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 143–157

LYON-CAEN Judith, Michel Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 261-274

MĘDYKOWSKI Witold, Przeciw swoim: Wzorce kolaboracji żydowskiej w Krakowie i okolicy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 202–220

NALEWAJKO-KULIKOV Joanna, Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 263–284

PERSON Katarzyna, Hersz Wasser. Sekretarz Archiwum // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 297-303

SILBERKLANG David, Józef Kermisz (1907–2005) – twórca badań nad Szoa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 304-315

STAUBER Roni, Filip Friedman i początki badań nad Zagładą // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 235-251

 

MATERIAŁY ROCZNICOWE

AUERBACH Rachela, Treblinka. Reportaż – tłum. i przyp. Karolina Szymaniak, oprac. Monika Polit // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 21–76

BAUER Yehuda, Powstanie w getcie warszawskim. Nowe spojrzenie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 25-42

HASKA Agnieszka, Fotografie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 77–82

LIBIONKA Dariusz, LEOCIAK Jacek, 75. rocznica akcji „Reinhardt” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 17-35

PAMIĘTNIKI Chajki Klinger – oprac. Avihu Ronen // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 335–379

PERSON Katarzyna, Mówi Jürgen Stroop. Proces likwidatora powstania w getcie warszawskim przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 380–426

PIERWSZY ZARYS historii Żydowskiej Organizacji Bojowej (Icchak Cukierman, Powstanie i rozwój ŻOB – oprac. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 313–334

STURDY COLLS Caroline, O tym, co minęło, lecz nie zostało zapomniane. Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady w Treblince // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 83–118

 

MATERIAŁY

ADAMCZYK-GARBOWSKA Monika, Trzy wizyty w Auschwitz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 440-476

BAŃKOWSKA Aleksandra, HASKA Agnieszka, „...w podziemiach wymienionych domów zakopane są...”. Poszukiwania Archiwum Ringelbluma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 319-333

BIEDKA Łukasz, Pamiętnik Cesi Gruft // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 394–400

BIKONT Anna, „Nie trzeba było domu palić, tylko Żydów wyprowadzić i pozabijać”. Postscriptum do tekstu Jerzego Mazurka i Aliny Skibińskiej „Barwy Białe” w drodze na pomoc walczącej Warszawie: zbrodnie AK na Żydach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 466–469

BLONDYN o wyglądzie niezbyt semickim – oprac. Łukasz Biedka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 266–283

BORWICZ Michał, Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 2007, nr 3, s. 287–294

BRÜCK Fryderyka, Pamiętnik // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 270–290

CENZOR na straży Kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej – wstęp i oprac. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 371–393

DOBROSIELSKI Paweł, Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holokaustu i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 408–412

 „DUŻO TRUDU i dużo piękna w życiu internatu”. Z Domu Sierot Janusza Korczaka – oprac. Marta Ciesielska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 291–302

DZIENNIK Hindy i Chaniny Malachi – wstęp Jan Grabowski i Lea Balint, oprac. Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 241–265

ENGELKING Barbara, „Niemcy zabili nam Żydów, więc wyrzucamy”.
Sprawa Edwarda Toniakiewicza  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 626-643

FARBSTEIN Esther, „A we mnie płonie duchowa świeca”. Rabin Josef Guzik i jego dziennik // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 320-354

FERENC Maria, Rabin Josef Lejb Gelernter ze Skępego i jego ślady w Archiwum Ringelbluma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 355-370

HŁASKO Marek, Szukając gwiazd // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 413–418

GIEBUŁTOWSKI Jerzy, Dzieje jednej faktury. Glosa do przypisu, czyli Central
Park Heinricha Himmlera // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 334-353

GÓRNICKI Jan (Ber Oszer Weisbaum), Notatki – oprac. Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 303–322

GÓRSKI Józef, Na przełomie dziejów – oprac. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 280–291

GRABOWSKI Jan, Biedni Polacy patrzą na warszawskich Żydów
i na getto warszawskie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 527-557

GRABOWSKI Jan, „Chcę nadmienić, że nie byłem uświadomiony i wykonywałem zadanie jako żołnierz Armii Krajowej”. O wymordowaniu ukrywających się pod Racławicami Żydów przez kompanię miechowskiej AK // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 207–231

GRABOWSKI Jan, LIBIONKA Dariusz, Meldunki Obwodu „Praga” Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 592

GRABOWSKI Jan, Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej
(z dokumentów warszawskiego Ratusza) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 622-625

GRUFT Cecylia, W imię Boże… – oprac. Łukasz Biedka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 401–445

JAK Polacy patrzyli na getto z zewnątrz. Z Jerzym Tomaszewskim rozmawia Jakub Petelewicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 239–245

KOCHANOWSKI Jerzy, Żydowskie listy do Hansa Franka (1940): sprzeciw czy strategia przetrwania? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 488–500

KOLITZ Zvi, Josla Rakowera rozmawia z Bogiem. Opowiadanie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 284–286

KOWALI Piotr, Życie religijne na łamach "Gazecie Żydowskiej" // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 253-273

KOŹMIŃSKA-FREJLAK EWA, Świadectwo milczenia… Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 245–279

KRZYŻANOWSKI Łukasz, „To było między pierwszą a drugą”. Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie, 11 sierpnia 1945 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 409-445

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna, Pustostan i jego perswazja. Język w ostatnim tekście Adolfa Hitlera // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 665-672

LEOCIAK Jacek, …rozmawiałem z Bogiem (uśmiechacie się! tylko z nim mogę jeszcze rozmawiać!). Modlitewne lamentacje w pamiętniku Karola Rotgebera z getta warszawskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 274-304

LEOCIAK Jacek, „Za wyżej wymienione pamiętniki nie żądałem żadnej
zapłaty”. Jak Władysław Wójcik ratował dziennik Chaima Arona Kapłana
i Archiwum Ringelbluma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 512-598

LIBIONKA Dariusz, GRABOWSKI Jan (współpraca), Anatomia donosu
ks. Stanisława Trzeciaka na ks. Tadeusza Pudra // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 641-675

LIBIONKA Dariusz, Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942–styczeń 1943 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 292–314

LIBIONKA Dariusz, Prześladowcy Żydów przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej AK w 1944 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 371-408

LIBIONKA Dariusz, Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych
z lat 1942–1944 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 558-591

LISEK Joanna, „Wszystkich zabrali. Zostałam Samajedna. Bez nikogo”. Dziennik intymny Fryderyki Brück ze Stanisławowa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 256–270

LISTA Soni Wajselfisz [OHRY Karin, Lista Soni]; HASKA Agnieszka, „Setki
znajomych osób”. Lista z Bergen-Belsen // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 298-318LISTY Emanuela Ringelbluma. – oprac. Israel Gutman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 193–229

LISTY Gusty Ehrlich – wstęp i oprac. Dagmara Swałtek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 446–454

MAJEWSKA Justyna, „Świadek zeznał, co następuje...” Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów
akcji „Reinhardt” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 449-511

MAZUREK Jerzy, „Józek, co robisz?”. Zbrodnia na Żydach popełniona przez AK we wsi Kosowice // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 395–421

MAZUREK Jerzy, SKIBIŃSKA Alina, „Barwy Białe” w drodze na pomoc walczącej Warszawie. Zbrodnie AK na Żydach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 422–465

NAJWIĘKSZE zmartwienie „polskich patriotów” – wstęp i oprac. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 460–463

NIE CHCĘ ludziom na śmiech się pokazać, że Żydów u siebie chowałem… Sprawa Zdzisława i Haliny Krzyczkowskich – oprac. i wstęp Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 326–366

O TYM, jak z wewnątrz warszawskiego getta patrzono na stronę aryjską, z profesorem Izraelem Gutmanem rozmawia Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 230–233

O UKRYWANIU się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 234–238

O UKRYWANIU się po „aryjskiej stronie”. Rozmowa Barbary Engelking z Feliksem Tychem (autoryzowany wywiad) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 339–347

PAMIĘTNIK dr. Chaima Einhorna, [Barbara Engelking] // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 447-493

PAMIĘTNIK Miriam Chaszczewackiej – oprac. Feliks Tych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 429–469

PATRZĄC na getto: Stanisław Śreniowski, z księgi obłędu i ohydy – oprac. Jacek Leo­ciak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 246–250

POLIT Monika, KUĆ Artur, Apokryf pod tytułem „Josl Rakower mówi do Boga”. Na marginesie artykułu Michała Borwicza // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 295–300

POLIT Monika, Tekst zwany „Dziennikiem Szmula Rozensztajna” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 333–338

PUŁAWSKI Adam, Ostatnia poczta // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 301–316

RAPORTY żydowskiego „informatora” z warszawskiego getta – oprac. Christopher R. Browning i Izrael Gutman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 315–332

RELACJA żony Leona Feldhendlera – oprac. Adam Kopciowski, Robert Kuwałek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 470–484

ROZMOWA z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie warszawskim – oprac. Anka Grupińska [nota Dariusz Libionka] // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 317–335

SCHNEPF-KOŁACZ Zuzanna, „Na ciechańskiej plebanii”. Historia ocalenia Zofii Trembskiej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 232–252

SKIBIŃSKA Alina, „Ludzie opowiadali rzeczy potworne o tym, co się tam działo”. Dwa świadectwa Zagłady – Adama Ulricha z Zakrzówka i Stanisława Ż(Rz)emińskiego z Łukowa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 599-640

SKIBIŃSKA Alina, LIBIONKA Dariusz, „Przysięgam walczyć o wolną i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg”. Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 287–323

STOLL Katrin, Rozkład jazdy tylko w jedną stronę. Przesłuchania byłych urzędników Reichsbahn w sprawie deportacji Żydów z Prużan do Auschwitz w 1943 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 281-297

SZUREK Jean-Charles, Proces Gustava Wilhelma Trappa 6 lipca 1948 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 470–487

TARAS Monika, Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 508–520

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Logika uniku. O protokole audiencji Josepha Tenenbauma u prymasa Augusta Hlonda 3 czerwca 1946 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s.  477-487

TOMCZOK Marta, „Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu...” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 421-439

TROJAŃSKI Piotr, „Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 503-520

„UŚMIECHAŁ się do mnie i przesyłał mi ręką pocałunki”. O relacji Dory Sztatman – wstęp i oprac. Karolina Sulej, współpraca Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 455–459

WEINBAUM Laurence, Epizod z biografii Dawida Wdowińskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 501–507

WEINBAUM Laurence, Niedoszły wydawca dziennika Mary Berg // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 253–254

WIATR Ewa, Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 494-502

WIATR Ewa, Wokół jednego listu. Losy wiedeńskich chrześcijan w getcie łódzkim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 305-319

WITKOWSKA-KRYCH Agnieszka, Pamiętnik Janusza Korczaka oraz wojenne źródła pochodzące z Domu Sierot. Jak przetrwały? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 323–327

WOKÓŁ korespondencji Henryka Wolińskiego z Adolfem Bermanem – oprac. i wstęp Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 367–391

ZAREMBA Marcin, „Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 644-657

„ZNAŁAM tylko jedną żydóweczkę ukrywającą się…”. Sprawa Zofii i Mariana Chominów – oprac. i wstęp Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 392–407

ŻYCIE i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki – oprac. Adam Kopciowski, Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 229–240

ŻYCIORYS Batji Klig – wprowadzenie Michał Głowiński // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 485–492

 

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

BALINT Lea, 60 lat borykania się z brakiem tożsamości // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 318–339

BAŃKOWSKA Aleksandra, Żydowska Samopomoc Społeczna w okresie
akcji „Reinhardt” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 277-294

BAŃKOWSKA Aleksandra, HASKA Agnieszka, Powojenni lokatorzy budynku przy ul. Tłomackie 5 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 430–442

BAŃKOWSKA Aleksandra, ROMANIK Weronika, Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. Archiwum Mersika–Tenenbauma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 257–273

BIELAWSKI Krzysztof, „Nawet umarłym nie dali spokoju”. Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933–1945 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 528-554

BIKONT Anna, „Raz napadł na nas młody chłopak i strzelał, myśmy już nie uciekali”. Morderstwa popełniane przez członków AK i BCh na Żydach ze wsi Strzegom // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 428-442

BOJARSKA Katarzyna, Komiksem w historię // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 385–391

CIESIELSKA Maria, Zabiegi likwidujące skutki obrzezania wykonywane w Warszawie w czasie drugiej wojny światowej. Wstępna próba opisu
zjawiska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 437-446

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Śmierć antykwariusza na Chłodnej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 262-278

CUBER-STRUTYŃSKA Ewa, Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, 474-494

DOBROSIELSKI Paweł, NAPIÓRKOWSKI Marcin, Przebaczenie jako kategoria współczesnego dyskursu pamięci na przykładzie „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Słonecznika” Szymona Wiesenthala // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 269–278

FERENC PIOTROWSKA Maria, „Czarna, ogromna chmura wisi nad nami i na pewno spadnie...” Żydzi w miastach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa wobec wiadomości o akcji „Reinhardt” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 295-324

FERENC PIOTROWSKA Maria, „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego [...] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie
w getcie warszawskim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 347-376

FRIEDLA Katharina, Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małżeństwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu.
Studium przypadku // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 310-324

GIERGIEL Sabina, Transport Kladovo i Zagłada Żydów z serbskiego Šabaca // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 514-527

GILOH Mordechay, Odmienne sylwetki przybyłych do Szwecji więźniów pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego, ocalałych z obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 419–429

GRABOWSKA Urszula, Mariawici i Żydzi – rzecz o pomocy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 442–465

GRABOWSKI Jan, Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego. Zarys problematyki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 253–260

GRABOWSKI Jan, ENGELKING Barbara, Warszawscy Żydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 261–269

GRĄDZKA-REJAK Martyna, „Od dłuższego czasu straciłem wszelki kontakt z żydami i żydostwem”. Neofici w okupowanym Krakowie w świetle
materiałów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 432-371

GREGOROWICZ Justyna, Komunikacja telefoniczna w życiu społeczności
getta warszawskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 409-427

HASKA Agnieszka, Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP
w Bernie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 299-309

ISSINGER Jan H., Frankenstein w warszawskim getcie. Historia i legenda // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 187-208

JANCZEWSKA Marta, Badania nad głodem w getcie warszawskim – problemy etyczne // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 327–338

JANCZEWSKA Marta, Dokumenty urzędowo-medyczne jako źródło do badania losu warszawskich Żydów 1939–1941 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 274–288

KLEMP Stefan, Źródła ukazujące działalność batalionów policyjnych
w okupowanej Polsce // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 271-298

KOPCIOWSKI Adam, Pinkes Warsze – Kronika Warszawy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 462-473

KOSEWSKI Rafał, Pamięć o Holokauście w kinie fabularnym (analiza retrospekcji filmowej, na podstawie filmów: „Pasażerka” i „The Pawnbroker”) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 339–356

KOWALSKA-LEDER Justyna, „Coraz to nowe żądania, coraz to nowe grymasy” – relacja władzy i podporządkowania między Polakami a Żydami
w kryjówkach po aryjskiej stronie  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 209-241

KRAWCEWICZ Barbara, Teodycea w czasie Zagłady: Wojenne kazania rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 465-491

KRUPA Bartłomiej, O nieobecności Zagłady, czyli czytanie „Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 279–302

KUBICKI Maciej, O niemieckim filmie propagandowym z warszawskiego getta. Przyczynek do analizy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 351–373

KUBISZYN Marta, ZĘTAR Joanna, Miasto po Zagładzie. Dzielnica żydowska w Lublinie i jej upamiętnienia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 387-418

KUCZYŃSKA-KOSCHANY KATARZYNA, Erntefest – od etymologii do zastosowania // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 449-464

KURZ Iwona, „Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 466–483

LITKA Piotr, LOREK Zdzisław, PAWLIKOWSKI Grzegorz, Śledztwo sędziego Władysława Bednarza w sprawie niemieckiego obozu zagłady Kulmhof // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 334-353

MACHNOWSKA Julia, Sprawy synagog i cmentarzy żydowskich tuż po wojnie w dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej, // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 555-574

MAJEWSKA Justyna, „Czym wytłumaczy Pan...?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 325-346

MATIJEVIC Danijel, KWIATKOWSKI Jan, Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji
w cierpieniu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 443-461

MORAWIEC Arkadiusz, Lagry w perspektywie genderowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 193–205

NAMYSŁO Aleksandra, Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940–1944 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 339–354

NIDAM ORVIETO Eliot, Pomoc udzielana Żydom przez zakony we Francji
podczas Zagłady. Wprowadzenie do zagadnienia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 169-186

PAJĄCZKOWSKA Agnieszka, Obraz odzyskany. Fotograficzne portrety ocalonych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 383–402

PAKIER Małgorzata, Prehistoria pamięci. Zagłada we wczesnym amerykańskim programie rozrywkowym // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 303–317

PARTYKA Jacek, Literackie formy graniczne (Weiss – Reznikoff – Grynberg) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 289–309

PERSON Katarzyna, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki. Historia Franza Konrada // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 252–268

PIĄTKOWSKI Sebastian, Oprawcy, prześladowcy, ratownicy. Problematyka Zagłady w aktach radomskiej ekspozytury // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 484–498

PODBIELSKA Alicja, Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 575-606

PODPORA Agnieszka, „Arbeit macht frei” – kilka uwag o genezie i podłożu ideowym hasła na podstawie książki Wolfganga Brücknera „Arbeit macht frei: Herkunft und Hintergrund der KZ-Devise” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 409–509

POLIT Monika, „Getto Cajtung” – gazeta Mordechaja Chaima Rumkowskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 392–403

PREUSS Małgorzata, Architekci Zagłady – analiza funkcjonowania Centralnego Zarządu Budowlanego w KL Auschwitz-Birkenau // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 374–384

PUŁAWSKI Adam, „Benzyny zużyto 8 litrów”. Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział
w Chełmie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 311-333

PUŁAWSKI Adam, Funkcjonowanie urzędu powierniczego na przykładzie
Chełma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 399-436

ROSNER Anna M., Kindertransporty – brytyjskie akcje ratowania żydowskich
dzieci w latach 1938–1939 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 141-168

SITAREK Adam, „Nie myśl, że to pisze obłąkany”. Listy rabina z Grabowa i jego misja informowania o Zagładzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 492-513

SITAREK Adam, W obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 331–347

SITAREK Adam, „Zaprowiantowanie obozu jest podobno wzorowe...” Wiedza więźniów getta łódzkiego na temat ośrodka zagłady w Chełmnie
nad Nerem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 325-341

SWAŁTEK Dagmara, Dla płaszcza, walizki i jabłka. Zbrodnie na Żydach ukrywających się we wsiach Falkowa, Wieniec i Janowice w świetle powojennych dokumentów procesowych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 421–441

SWAŁTEK-NIEWIŃSKA Dagmara, Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie
w Bochni // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 242-261

SZAYNOK Bożena, Zatrzymane w archiwach. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu wobec tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich (1945–1950) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 354-386

SZWARC ZAJĄC Anna, Willy, przyjaciel prawdziwy czy wymyślony? Rozważania nad polskim i włoskim tłumaczeniem książki „Szukajcie w popiołach” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 403–418

TELEŻYŃSKA Ewa, Po drugiej stronie bramy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 233–251

WALICKI Jacek, Zygmunt Messing – dzieje Żyda o życiorysie niezgodnym z regułą // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 362–382

WIATR Ewa, Kawalerowie Krzyża Żelaznego w getcie łódzkim // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 348–361

WIATR Ewa, „Zdawanie Żydów” – udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 495-510

WITKOWSKA-KRYCH Agnieszka, Główny Dom Schronienia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 372-398

WITKOWSKA Agnieszka, Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 161–178

WOLSKI Paweł, Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury – „Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 357–363

WOŹNIAK Marta, „A ziemia się jeszcze ruszała…”. Masakra Żydów w Szczeglacinie w relacjach świadków // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 179–192

WÓYCICKA Zofia, U „kresu pewnej moralności”: dyskusje wokół procesów więźniów funkcyjnych w Polsce 1945–1950 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 355–385

 

BILANSE

FORECKI Piotr, Kwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 675-704

KOWALSKA-LEDER Justyna, Literatura polska ostatniego dziesięciolecia wobec Zagłady – próby odpowiedzi na nowe wzywania // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 768-802

KRUPA Bartłomiej, Historia krytyczna i jej „gabinet cieni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003–2013 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 721-765

LÖW Andrea, Getto Litzmannstadt/Łódź pod lupą: publikacje ostatniej dekady  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 705-720

 

MAŁE FORMY

BARTOŚ Tadeusz, Mały traktat o niestosowności // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 293–294

BARTOŚ Tadeusz, Nieznanemu dziecku // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 367–368

BARTOŚ Tadeusz, Prawo do nienawiści // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 521–522

BARTOŚ Tadeusz, Wybaczyć // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 459-560

BARTOŚ Tadeusz, Übermensch // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 757-758

BARTOŚ Tadeusz, Zapomnieć // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 523-524

BAŁKA Mirosław, „Gdy rozbolały mnie zęby, poszedłem do pani L // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 761-763

CZAJKOWSKI Michał, Jezuita czasu wojny // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 759-760

LEOCIAK Jacek, Ginczanka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 525-528

SZUREK Jean Charles, Marianna Adameczek (1930–2017) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s.764-766

 

PUNKTY WIDZENIA

BARTOŚ Tadeusz, Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 296–298

BARTOŚ Tadeusz, Niezmienne prawo wielkiej śmierci. Otto Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Komentarz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 864-873

BARTOŚ Tadeusz, Szoa jako źródło filozoficznej i religijnej inspiracji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 475–486

BARTOŚ Tadeusz, Szoa – nowe stworzenie. Metafizyka zła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 523–536

BARTOŚ Tadeusz, W jedności siła – złego.  O etycznych konsekwencjach monoteizmów // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 665-686

BAUER Yehuda, W odpowiedzi Amosowi Goldbergowi // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 367–372

BILEWICZ Michał, Nie tylko o „Strachu”. Psychologia potocznego rozumienia historii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 517–526

CERAN Tomasz, Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 379-40

CZAPLIŃSKI Przemysław, Prawda i co dalej// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 653-664

CZAPLIŃSKI Przemysław, Zagłada jako horror. Kilka uwag o literaturze
polskiej 1985–2015 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 375-394

CZAPLIŃSKI Przemysław, Wirus Auschwitz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 874-884

CZAJKOWSKI Michał, Obraz Żyda jako wroga: mordy rytualne // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 426–437

CZY istnieje nowy antysemityzm? Rozmowa z Raulem Hilbergiem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 389–395

DEHNEL Jacek, Wszystkie procesy Eleazara Grünbauma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 410-424

DREIFUSS Havi, Utajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. Paulssona // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 823-852

DUBIŃSKI Krzysztof, Jose Arturo Castellanos, George Mantello i salwadorskie certyfikaty // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 687-713

FILIPKOWSKI Piotr, Między historią mówioną, psychologią ocalenia a traumą drugiego pokolenia. Wokół książek Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku i Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 429-444

FORECKI Piotr, ZAWADZKA Anna, Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 408-429

GŁOWIŃSKI Michał, Oczy donosiciela // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 853-860

GOLDBERG Amos, Czy w Nowym Muzeum Historii Zagłady Yad Vashem znajdziemy „Innego”? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 343–359

GRABOWSKI Jan, Na marginesie „Festung Warschau” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 463–467

GROSS Jan Tomasz, Czy Zagłada jest ich historią, czy naszą? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 679-689

GROSS Jan Tomasz, O kolaboracji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 407–416

GROSS Jan Tomasz, Sprawcy, ofiary i inni  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 885-888

GRYNBERG Mikołaj, O Auschwitz, Szwecji i depresji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 861-863

HILBERG Raul, O współczesnej aktualności Behemota // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 449-456

IN memoriam Raul Hilberg (1926–2007) – oprac. Jakub Petelewicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 396–399

JANICKA Elżbieta, O nowe kategorie opisu. W odpowiedzi Janowi Grabowskiemu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 468–474

JANICKA Elżbieta, Sąsiedzi raz jeszcze // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 521-542

KRAJEWSKI Stanisław, Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 317–324

KRZYWIEC Grzegorz, O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego „Falanga. Ruch Narodowo-Radyklany”) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 633-652

KRZYWIEC Grzegorz, O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie „Curriculum Vitae” Jędrzeja Giertycha) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 537–547

KULA Marcin, Po lekturze Behemota // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 435-448

KULA Marcin, Skończyły się obchody rocznicy Marca, porozmawiajmy więc o nim jeszcze raz, w perspektywie długiego trwania // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 506-511

LAPOMARDA Vincent, Papież Pius XII i Żydzi. Dlaczego powinien zostać beatyfikowany? // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 278–295

LEDER Andrzej, Konsekwencje doświadczenia Zagłady dla polskiej świadomości (i nieświadomości) społecznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 496-505

LEDER Andrzej, Kraina obłudy i święty gniew. O książce Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 704-707

LEOCIAK Jacek, Co widać z murów „Festung Warschau” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 449–462

ŁUBIEŃSKI TOMASZ, Zasłyszane na prowincji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 513–516

MICHMAN Dan, Społeczeństwo holenderskie i los Żydów: skomplikowana historia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 425-434

MICHMAN Dan, SILBERKLANG David, SHALEV Avner, Ścisła pamięć o Zagładzie w Muzeum Historii Holokaustu w Yad Vashem. Odpowiedź na artykuł Amosa Goldberga // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 360–368

OBIREK Stanisław, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 299–316

OBIREK Stanisław, Każdy z nas potrzebuje czasu, czyli nie tylko o Janie Tomaszu Grossie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 512-520

OBIREK Stanisław, Zbyt wiele racji. Uwagi na marginesie książek Normana G. Finkelsteina i Daniela J. Goldhagena // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 417–425

PAWLIKOWSKI John T., Kościół katolicki a Zagłada Żydów: Perspektywy instytucjonalne // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 267–277

PERSAK Krzysztof, Wydmuszka. Lektura krytyczna Miast śmierci
Mirosława Tryczyka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 357-374

POLIT Monika, Mordechaj Chaim Rumkowski – literackie oceny i interpretacje // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 373–392

RAPPAK Wojtek, PUŁAWSKI Adam, Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec “niespotykanego w dziejach mordu” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 609-632

SZOSTKIEWICZ Adam, Zagadka Tadeusza Markiela // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 445–448

TOMCZOK Marta, Demon pojednania. Dyskurs o współczesnych Sprawiedliwych w powieści popularnej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 395-410

TOMCZOK Marta, Zatrucie. Piołun i popiół... trzydzieści lat później // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 690-703

UBERTOWSKA Aleksandra, „Zobaczyć Gorgonę” (o książce Giorgio Agambena) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 527–535

WEKSLER-WASZKINEL Romuald Jakub, Jak Pawłowski ukrywał Grinera // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 273–279

WEKSLER-WASZKINEL Romuald Jakub, Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 438–458

WITKOWSKA Marta, BILEWICZ Michał, Czy prawda nas wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Zagładzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 805-852

ZAJĄC Marek, O Rejwachu Mikołaja Grynberga // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 708-715

 

POLEMIKI

LIBIONKA Dariusz, Odpowiedź na list Joshui Zimmermana // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s.880-882

POLIT Monika, W odpowiedzi recenzentkom // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 569–578

PUŁAWSKI Adam, Uwagi i refleksje wokół wydawnictwa edukacyjnego „Zrozumieć Holokaust” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 579–590

SZAYNOK Bożena, Wokół nowej książki o pogromie Żydów w Kielcach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 662-667

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr, Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. „Zrozumieć Holokaust” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 591–595

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Odpowiedź na recenzje Bożeny Szaynok i Marcina Zaremby // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 668-676

WOKÓŁ KSIĄŻKI Moniki Polit „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie [Michał Głowiński, Andrea Löw, Agnieszka Żółkiewska] // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 551–568

ZAREMBA Marcin, CV pogromu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 651-661

ZIMMERMAN Joshua D., Odpowiedź na recenzję // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 873-879

 

ROZMOWY

CZY SZTUKA może nas uratować? O przedstawieniach Holokaustu, sztuce krytycznej i współczesnej humanistyce z Ewą Domańską i Piotrem Piotrowskim rozmawia Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 505–521

O POMOCY, o ratowaniu Żydów i o badaniu Zagłady – z profesor Nechamą Tec rozmawia Małgorzata Melchior // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 539–555

O ZMIERZCHU postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co nam zostawiła Zagłada z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 507–517

WOKÓŁ „ZŁOTYCH ŻNIW”. Rozmowa z Ireną GRUDZIŃSKĄ-GROSS i Janem Tomaszem GROSSEM // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 495–506

Z PROF. Volkhardem Kniggem z okazji planowanego na styczeń 2013 r. otwarcia w Warszawie wystawy poświęconej robotnikom przymusowym rozmawia Zofia Wóycicka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 489–504

Z PROFESOREM Israelem Gutmanem rozmawia Barbara Engelking // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 207–242

 

OMÓWIENIA, PRZEGLĄDY

AKAWIA Miriam, Haderech ha’acheret – rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 447–448

AMÉRY Jean, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 412–415

ANTISEMITISM and Its Opponents in Modern Poland, red. R. Blobaum – rec. Helena Datner-Śpiewak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, 
s. 523–530

BROWNING Christopher, The Origins of the Final Solution – rec. Andrzej Żbikowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 283–293

CHODAKIEWICZ Jan Marek, After the Holocaust – rec. David Engel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 325–328

DEMBOWSKI Peter F., Christians in the Warsaw Ghetto: An Epitaph for the Unremembered – rec. John Connelly // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 421–424

THE ENCYCLOPEDIA of the Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews during the Holocaust – Poland – rec. Marta Janczewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 318–319

GOETZ ALLY, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus – rec. Andrzej Żbikowski// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 273–279

GRABOWSKI Jan, Ja tego Żyda znam! Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939–1943; rec. Jerzy Jedlicki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 303–304

GROSS Jan Tomasz, Strach. Antysemityzm w Polsce po Auschwitz. Esej historyczno-interpretacyjny – rec. Bożena Szaynok // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 486–494

THE JEWS are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin after WW II, red. David Bankier – rec. Witold Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 320–324

KENDZIOREK Piotr, Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie – rec. August Grabski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 315–317

KERTZER David, Papieże a Żydzi – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 461–464

KUCIA Marek, Auschwitz jako fakt społeczny – rec. Marcin Kula // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 510–514

KULA Marcin, Uparta sprawa. Żydowska? Polska? Ludzka? – rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 305–207

LANG Berel, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea – rec. Aleksandra Ubertowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 416–420

LITTELL Jonathan, Les Bienveillantes – rec. Michel Laffite // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 442–446

MELCHIOR Małgorzata, Zagłada a tożsamość, Warszawa 2004 – rec. Marta Pietrzykowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 308–310

NALEWAJKO-KULIKOV Joanna, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy – rec. Ewa Koźmińska-Frejlak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 311–314

OMÓWIENIE dyskusji na temat kolaboracji w Slavic Review – opr. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 531–534

PAULSSON Gunnar S., Secret City: the Hidden Jews of Warsaw 1940–1945 – rec. Joanna Nalewajko-Kulikov // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 298–302

REFERENCE Guide to Holocaust Literature, red. Thomas Riggs; Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work, t. 1–2, red. S. Lillian Kremer – rec. Tomasz Łysak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 507–509

RIGG Bryan Mark, Żydowscy żołnierze Hitlera. Nieznana historia nazistowskich ustaw rasowych i mężczyzn pochodzenia żydowskiego w armii niemieckiej – rec. Paweł Olechowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 515–518

RUBIN Arnon, Facts and Fiction about the Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust – rec. Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 435–438

STRUK Janina, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów – rec. Paweł Szypulski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 439–441

TEC Nechama, Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust – rec. Małgorzata Melchior // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 495–500

TRUNK Isaiah, Łódź Ghetto: A History – rec. Klaus-Peter Friedrich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 425–429

UNGER Michael, Lodz – aharon hagetaot be Polin [Łódź – ostatnie getto w Polsce] – rec. Michael Sobelman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 519–522

WJATROWYCZ Wołodymyr, Stawlennia OUN do jewrejiw. Formuwannia pozycji na tli katastrofy – rec. Grzegorz Motyka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 430–434

„Write your story” – seria wydawnicza Makor Jewish Community Library – rec. Zuzanna Schnepf // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 407–411

WRÓBEL Józef, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego – rec. Alina Molisak, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim – rec. Dorota Krawczyńska, Własna historia Holocaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga – rec. Aleksandra Ubertowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 501–506

Wspomnienia, relacje, dzienniki – seria wydawnicza Żydowskiego Instytutu Historycznego INB – rec. Marta Janczewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 403–406

ŻBIKOWSKI Andrzej, U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Wrzesień 1939–lipiec 1941 – rec. Joanna Michlic, Marek Wierzbicki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 465–485

 

RECENZJE

ALY Götz, GRUNER Wolf, HEIM Susanne, HERBERT Ulrich, KREIKAMP Hans-Dieter, MÖLLER Horst, POHL Dieter, WEBER Hartmut (red.), Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945; t. I–II – rec. Wojciech Lenarczyk // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 348–350

Anki Grupińskiej zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich) - rec.
Barbara Engelking; Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej - rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 987-990

ASSMANN Aleida, DETMERS Ines, red. Empathy and its Limits - rec. Maria Ferenc // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 788-794

BANASZEK Łukasz, WOSIŃSKA Małgorzata (red.), Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego – rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 568–570

BARANOWSKI Julian, RADZISZEWSKA Krystyna, SITAREK Adam, TRĘBACZ Michał, WALICKI Jacek, WIATR Ewa, ZAWILSKI Piotr (red.), Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944 – rec. Monika Polit // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 337–338

BART Andrzej, Fabryka muchołapek – rec. Justyna Kowalska-Leder // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 319–322

BARTOV Omer, Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz - rec. Anna Wylegała // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 771-776

BAUER Yehuda, Przemyśleć Zagładę - rec. Monika Adamczyk-Garbowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 537-540

BEORN Waitman Wade, Marching into Darkness. The Wehrmacht and the
Holocaust in Belarus - rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 997-1004

BENZ Angelika, Handlanger der SS. Die Rolle der Trawniki-Männer im
Holocaust - rec. Katharina Friedla // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 608-612

BIKONT Anna, Sendlerowa. W ukryciu - rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 784-789

BOGNER Nachum Bogner, At the Mercy of Strangers: The Rescue of Jewish Children with Assumed Identities in Poland – rec. Boaz Cohen// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 512–517

BOROWICZ Jan, Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy - rec. Tomasz Żukowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 581-583

BRENNER Rachel, The Ethics of Witnessing. The Holocaust in Polish Writers’
Diaries from Warsaw, 1939–1945 - rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 689-695

BROWNING Christopher, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave-Labor Camp – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 576–578

BURYŁA Sławomir, KRAWCZYŃSKA Dorota, LEOCIAK Jacek (ed.), Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) - rec. Piotr Paziński // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1033-1038

CESARINI David, Eichmann: jego życie i zbrodnie – rec. Adam Szostkiewicz// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 521–523

CESARANI David, Final Solution: The Fate of the Jews 1933–1949
 - rec. Martin Dean // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 769-772

CHARI Anatol, BRAATZ Timothy, Podczłowiek. Wspomnienia członka Sonderkomanda – rec. Jan Borowicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 636–640

CICHOPEK-GAJRAJ Anna, Beyond Violence. Jewish Survivors in Poland
and Slovakia, 1944–48 - rec. Tomasz Frydel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 596-603

DAUKSZA Agnieszka, Klub Auschwitz. Rwane opowieści przeżywców - rec. Jan Borowicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 813-816

DESBOIS Patrick, Porteur de mémoires: Sur les traces de la Shoah par balles – rec. Audrey Kichlewski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 524–528

DOBROSIELSKI Paweł, Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach - rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 822-825

DOMAŃSKA Ewa, Historia egzystencjalna – rec. Małgorzata Wosińska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s.  622–627

DREIFUSS Havi, Relations between Jews and Poles During the Holocaust.
The Jewish Perspective – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 679-682

ENCYCLOPEDIA of Camps and Ghettos 1933–1945, t. 2: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe – rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 619–621

ENGELKING Barbara, LIBIONKA Dariusz, Żydzi w powstańczej Warszawie – rec. Edward Kossoy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 315–318

FORECKI Piotr, Po Jedwabnym. Analiza pamięci funkcjonalnej; DOBROSIELSKI Paweł, Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią – rec. Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 777-780

FRESCO Nadine, Śmierć Żydów. Fotografie – rec. Anna Dobiegała // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 560–563

FRIEDLÄNDER Saul, Dokąd prowadzi pamięć. Moje życie - rec. Mateusz Florczak  // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s.703-706

GOMBIŃSKI Stanisław (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z getta warszawskiego – rec. Bartosz Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 559–564

GREENE Joshua M., Sprawiedliwość w Dachau. Opowieść o procesach nazistów – rec. Jan Borowicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 633–635

GUNSBURGER Sarah, National Policy, Global Memory: The Commemoration of the „Righteous” from Jerusalem to Paris, 1942–2007 - rec. Zofia Wóycicka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 817-821

HASTINGS Derek, Catholicism and the Roots of Nazism: Religious Identity and National Socialism – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 641–646

HATZFELD Jean, Nagość życia, Sezon maczet, Strategia antylop – rec. Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 541–544

HEINEMANN Monika, Krieg und Kriegserinnerung im Museum. Der Zweite Weltkrieg in polnischen historischen Ausstellungen seit den 1980er-Jahren, - rec. Zofia Wóycicka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 781-787

HEMBERA Melanie, Die Shoah im Distrikt Krakau Jüdisches Leben und deutsche Besatzung in Tarnów 1939–1945 - rec. Natalia Aleksiun // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 790-794

HERBST Rudolf, WEIHE Thomas, Die Commerzbank und die Juden, 1933–1945 – rec. Robert Chudzik // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 339–343

HÜRTER Johannes, ZARUSKY Jürgen, Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden – rec. Wojciech Lenarczyk // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, 
s. 351–356

INGRAO Christian, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS - rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s.696-700

„Jak mrówki po burzy” – recenzja książki: MOTYL Symcha Binem, Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny – rec. Bartłomiej Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 552–556

JARKOWSKA-NATKANIEC Alicja, Wymuszona wspólnota czy zdrada? - rec. Jacek Chrobaczyński // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 817-821

JURANDOT Jerzy, Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie,
GRODZIEŃSKA Stefania, Dzieci getta - rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 591-595

KALISZ Michał, RĄCZY Elżbieta, Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945 - rec. Tomasz Frydel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 776-783

KAROLAK Sylwia, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon,
który nie powstał - rec. Wiesława Młynarczyk // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1044-1051

KASSOW Samuel, Who Will Write Our History? Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto and Oyneg Shabes Archive – rec. Joanna Nalewajko-Kulikov// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 529–532

KAŹMIERCZAK Marek, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 613–618

KELLNER Friedrich, „Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne”. Tagebücher 1939–1945 – rec. Klaus Peter Friedrich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 579–583

KLEMP Stefan, Freispruch für das „Mord-Bataillon”. Die NS-Ordnungspolizei und die Nachkriegsjustiz - rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 991-996

KNOWLES Anne Kelly, COLE Tim, GIORDANO Alberto (red.), Geographies of
the Holocaust – rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 683-689

KOŃCZAL Kornelia (ed.), (Kon)teksty pamięci. Antologia - rec. Joanna Wawrzyniak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s.706-709

KOPKA Bogusław, Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa – rec. Marta Cobel-Tokarska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 576–580

KOPOSOV Nikolay, Memory Laws, Memory Wars. The Politics of the Past in
Europe and Russia – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 736-739

KOPROWSKA Karolina, Postronni. Zagłada w relacjach chłopskich świadków – rec. Bartłomiej Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 800-806

KREMPA Andrzej, Zagłada Żydów mieleckich – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 576–578

KRUPA Bartłomiej, Opowiedzieć Zagładę, Polska proza i historiografia
wobec Holocaustu (1987–2003) - rec. Anna Mach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 656-661

KRUPIŃSKI Piotr, „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku - rec. Bartłomiej Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 802-807

KWIATKOWSKI Jerzy, 485 dni na Majdanku – rec. Bartłomiej Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 690-696

KWIECIŃSKI  Bartosz, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady; MĄKA-MALATYŃSKA Katarzyna, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie - rec. Iwona Kurz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 639-642

KUWAŁEK Robert, Obóz zagłady w Bełżcu – rec. Natalia Aleksiun// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 569–575

LEDER Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej - rec. Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 710-717

LEOCIAK Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów – rec. Justyna Kowalska-Leder// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 609–614

LEOCIAK Jacek, Spojrzenia na warszawskie getto – rec. Marta Pietrzykowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 601–603

LEVI Primo, Rozejm – rec. Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 297–302

LIBIONKA Dariusz (ed.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych
i zeznaniach polskich świadków - rec. Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1008-1015

LIBIONKA Dariusz, LENARCZYK Wojciech (red.), Erntefest, 3–4 listopada 1943. Zapomniany epizod Zagłady – rec. Adam Puławski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 604–608

LIDEGAARD Bo, Countrymen - rec. Joanna Gomułka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1039

Van LIEMPT Ad, Hitler’s Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 574–575

LISZKA Katarzyna, Etyka i pamięć o Zagładzie - rec. Aleksandra Mialik // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 808-812

LONGERICH Peter, Himmler. Buchalter śmierci - rec.Tomasz Ceran // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 673-681

LÖW Andrea, ROTH Markus, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką
1939–1945 - rec. Dagmara Swałtek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s.662-666

MACH Anna, Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej
literaturze najnowszej; WÓJCIK-DUDEK Małgorzata, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży - rec. Marta Tomczok // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 795-801

MADAJ Karol, ŻUŁAWNIK Małgorzata, Proboszcz getta – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 571–575

MALICKI Krzysztof, Poza wspólnotą pamięci. Życie i zagłada Żydów w pamięci mieszkańców rejonu podkarpackiego – rec. Kaja Kaźmierska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 697-702

MALLMANN Klaus-Michael, CUPPERS Martin, Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski – rec. Jan Grabowski// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 518–520

MANDELBAUM David A., From Lublin to Shanghai. The Miraculous Exile of Yeshivas Chachmei Lublin – rec. Adam Kopciowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 807-813

MENDELSOHN Daniel, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów – rec. Marta Janczewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 311–314

MĘDYKOWSKI Witold, W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy - rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1016-1020

MICHLIC Joanna Beata, Poland’s threatening other. The image of the Jew from 1880 to the present – rec. Andrzej Żbikowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 589–596

Mietek Pachter, „Umierać też trzeba umieć”... - rec. Bartłomiej Krupa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 541-547

MŁYNARCZYK Jan Andrzej, PIĄTKOWSKI Sebastian, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa – rec. Aleksandra Namysło // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 539–541

MONTAGUE Patrick, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady - rec.
Anna Ziółkowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 682-687

MOTYKA Grzegorz, Przyczynek do historii PPR. Na marginesie książki Piotra Huberta Gontarczyka, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 581–588

MUSIAŁ Stanisław, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich - rec.
Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 814-813

MUSZYŃSKI Wojciech Jerzy, Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 584–590

NACHMANY-GAFNY Emunah, Dividing Hearts: The Removal of Jewish Children from Gentile Families in Poland in the Immediate Post-Holocaust Years – rec. Patrick Fournier // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 307–310

NAMYSŁO Aleksandra (red.), Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy – rec. Adam Puławski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 333–336

Nasz brat Max Aue. „Punkt zero: Łaskawe”, reż. Janusz Opryński,
Teatr Provisorium - rec. Jagoda Budzik // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 613-616

NEITZEL Sönke, WELZER Harald, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania
i umierania - rec. Mikołaj Winiewski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 701-705

NEWMAN Leonard S., ERBER Ralph (red.), Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, tłum. Magdalena Budziszewska, Anna Czarna, Adrian Wójcik, Ewa Dryll – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 303–306

NICOSIA Francis R., Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 564–567

NIJAKOWSKI Lech M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji
ludobójczej - rec. Tomasz Ceran // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1021-1025

NIZIOŁEK Grzegorz, Polski teatr Zagłady - rec. Małgorzata Szpakowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1026-1032

OPOCZYŃSKI Perec, Reportaże z getta warszawskiego; – rec. Marta Janczewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 542–547

PALDIEL Mordecai, Church & Holocaust: Unholy Teaching, Good Samaritans Reconciliati – rec. Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 500–502

PAWLICKA-NOWAK Łucja, Świadectwa Zagłady - rec. Przemysław Nowicki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 561-568

PHAYER Michael, Pius XII, Holocaust and the Cold War – rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 487–494

PIOTROWIAK-JUNKIERT Kinga, Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej.
Imre Kertész wobec Zagłady - rec. Marta Tomczok // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 604-607

PRZEŻYĆ śmierć i ją zapisać – recenzja książek: RAJCHMAN Jechiel, Ocalałem z Treblinki. Wspomnienia z lat 1942–1943; GLAZAR Richard, Stacja Treblinka – rec. Marta Janczewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 615–621

PUŁAWSKI Adam, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) – rec. David Engel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 565–568

RADZISZEWSKA Krystyna, WIATR Ewa, SITAREK Adam, WALICKI Jacek, POLIT Monika (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt
archiwistów z getta łódzkiego - rec. Justyna Majewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 734-740

RĄCZY Elżbieta, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945 – rec. Robert Kuwałek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 533–538

RĄCZY Elżbieta, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach
1939–1945 - rec. Dagmara Swałtek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s.667-672

RICE Monica, What? you are still alive? – rec. Łukasz Krzyżanowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 726-735

RONEN Avihu, Nidona lechaim [Skazana na życie] – rec. Michał Sobelman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 647–650

ROSENFELD Alvin H., Kres Holokaustu - rec. Justyna Majewska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 557-560

ROSENSZTAJN Szmul, Notatnik – rec. Joanna Podolska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 548–551

ROSSOLIŃSKI-LIEBE Grzegorz, Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty - rec. Paweł Kowal // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 718-725

ROUSSEAU Frédéric, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii - rec. Agnieszka Haska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1005-1007

SIERAKOWIAK Dawid, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta
 - rec. Adam Sitarek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 718-725

SIERAKOWIAK Dawid, Dziennik - rec. Justyna Kowalska-Leder // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 772-775

SEGEV Tom, Siódmy milion – rec. Joanna Wawrzyniak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 557–559

SILBERKLANG David, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District - rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 635-639

SNYDER Timothy, Black Earth: The Holocaust as History and Warning - rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 726-733

SNYDER Timothy, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin – rec. Omer Bartov // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 595–600

SNYDER Timothy, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem – rec. Andrzej Żbikowski// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 583–594

SPICER Kevin P., Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s.495–499

STĘPIEŃ Paweł, Zadanie „Chaskiel” Tadeusza Różewicza – rec. Piotr Krupiński // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 707-712

SZWAJCER Isroel (Ben-Awrom) (red.), Pinkes Szczekocin. Księga Pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka) – rec. Monika Polit // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 362–363

TAM BYŁ kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich wybór, opracowanie i przedmowa: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński – rec. Marta Kubiszyn // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 344–347

TARNOWSKA Magdalena, Artyści żydowscy w Warszawie 1939–1945; Ocalałe/Salvaged. Kolekcja malarstwa, rysunku i rzeźby ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego - rec. Nawojka Cieślińska-Lobkowicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 575-580

TAUSENDFREND Doris, Erzwungener Verrat, Jüdische “Greifer” im Dienst der Gestapo, 1943–1945 – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 571–573

TEC Nechama, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 508–511

TOKARSKA-BAKIR Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu – rec. Grzegorz Krzywiec// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 622–625

TONINI Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów – rec. Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 503–507

TYCH Feliks, ADAMCZYK-GARBOWSKA Monika (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010 – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 545–551

UBERTOWSKA Aleksandra, Holokaust Auto(tanato)grafie - rec. Paweł Wolski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 648-655

UBERTOWSKA Aleksandra, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 565–568

URYNOWICZ Marcin, Adam Czerniaków – Prezes getta warszawskiego – rec. Andrzej Żbikowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 326–332

WELZER Harald, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów – rec. Sławomir Buryła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 555–558

WIGURA Karolina, Wina narodów - rec. Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 569-574

WINSTONE Martin, Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy
Hitlera - rec. Tomasz Frydel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 584-590

WOLSKI Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi, Prze-pisywanie literatury Holocaustu - rec. Aleksandra Ubertowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 643-647

WRZYSZCZ Andrzej, Okupacyjne Sądownictwo Niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 569–570

VENEZIA Shlomo, Sonderkommando. W piekle komór gazowych – rec. Marta Zawodna // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 323–325

VOLOVICI Leon, Nacjonalizm i „kwestia żydowska” w Rumunii lat trzydziestych
XX wieku – rec. Bartłomiej Rusin // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 713-717

ZERTAL Idith, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela – rec. Stanisław Obirek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 357–361

ZIĘBIŃSKA-WITEK Anna, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu – rec. Jacek Leociak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 628–632

ZIMMERMAN Joshua D., The Polish Underground and the Jews, 1939–1945 - rec. Dariusz Libionka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 548-556

ZUCOTTI Susan, Pius XII i Holocaust we Włoszech – rec. Mirosław Filipowicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 483–486

ŻBIKOWSKI Andrzej, Karski – rec. Adam Szostkiewicz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 579–582

ŻUKOWSKI Tomasz, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów - rec. Olga Kaczmarek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 795-799

 

Z książek i czasopism obcojęzycznych

AUSTRIA – oprac. Emanuel Althuber // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 339–341

AUSTRIA; oprac. Emanuel Althuber // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 553–557

FRANCJA – oprac. Audrey Kichelewski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 451–457

FRANCJA – oprac. Karol Szurek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 329–330

FRANCJA – oprac. Karol Szurek // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 537

IZRAEL – oprac. Witold Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 330–336

IZRAEL – oprac. Witek Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 537–540

IZRAEL – oprac. Witold Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 615–628

KANADA – oprac. Marta Pietrzykowska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 540–543

NIEMCY – oprac. Jürgen Hensel // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 543–553

ROSJA – oprac. Ilia Altman // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 558–563

SKANDYNAWIA – oprac. Ewa Mork // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 570–574

SKANDYNAWIA – oprac. Ewa Mork // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 465–468

STANY ZJEDNOCZONE – oprac. Michael Meng // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 336–339

UKRAINA – oprac. Igor Szczupak, Anna Abakunowa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 458–465

UKRAINA – oprac. Igor Szczupak // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 603–614

WIELKA BRYTANIA – oprac. Michael Flemming // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 341–346

WŁOCHY – oprac. Paulina Bocheńska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 563–569

 

Omówienia wydawnictw ciągłych

„REVUE d’histoire de la Shoah” – oprac. Audrey Kichlewsky // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 586–587

„YAD Vashem Studies”, „Dapim”, „Galed” – oprac. Witold Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 576–585

„YAD Vashem Studies”, „Yalkut Moreshet: Periodical” – oprac. Witold Mędykowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 469–474

 

OMÓWIENIA

ABAKUNOWA Anna, Obecny stan badań nad Zagładą na Ukrainie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 891-915

BABEŞ Adina, Publikacje i badania dotyczące Zagłady w Rumunii – Państwowy Instytut Badań nad Zagładą w Rumunii im. Eliego Wiesela // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 525–528

BOGUSŁAWSKA Magdalena, Powrót do Čivutany. Otwarcie Centrum Pamięci Holokaustu Żydów z Macedonii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 540–545

BOGUSŁAWSKA Magdalena, Zagłada Żydów w serbskim porządku pamięci // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 470-488

BURYŁA Sławomir, Najnowsze studia na ludobójstwem. Wybrane zagadnienia // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 954-984

CZEKALSKI Tadeusz, Bałkańska ziemia obiecana? Problem Holokaustu w albańskich badaniach nad przeszłością // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 531-533

ENGELKING Barbara, Źródło wszystkich źródeł. O czterech warszawskich tomach Archiwum Ringelbluma // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 943-953

FRANKL Michal, Wreszcie w kalendarzu? Tereziński obóz rodzinny w Auschwitz-Birkenau w czeskiej świadomości historycznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 734-746

FRIEDLA Katharina, Mit obrachunku z przeszłością. Ściganie zbrodni nazistowskich i wojennych w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 489-504

HLAVINKA Ján, Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 554-570

JUDZIŃSKA Natalia, Rūta Vanagaitė, obywatelka, która zadała pytanie.
Mit bohatera narodowego, a „prawda historyczna” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 747-754

KATŌ Ariko, Japońskie publikacje o Zagładzie wydane po 1995 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 632-647

KIJEK Kamil, Konieczny kierunek i ślepy zaułek w badaniach Zagłady Żydów na terenach dawnej Drugiej Rzeczpospolitej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 735-753

KOSMALA Beate, Berlin w czasach narodowego socjalizmu i deportacja berlińskich Żydów – nowe publikacje z 2013 r. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 916-930

KOPCIOWSKI Adam, Sefer Praga. Księga pamięci warszawskiej Pragi // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 516-533

KOŹMIŃSKA-FREJLAK Ewa, Edukacja czy dialog z cieniami… Kilka uwag na marginesie Tek Edukacyjnych „Polacy Ratujący Żydów w latach II wojny światowej” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 464–480

LEHNSTAEDT Stephan, Akcja „Reinhardt” w świetle najnowszej niemieckiej literatury przedmiotu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 719-733

LEHNSTAEDT Stephan, Holokaust w niemieckiej literaturze naukowej ostatnich pięciu lat // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 525–539

LOGEMANN Daniel, Europejski wymiar Zagłady w książkach niemieckich historyków, czyli jak pisać o przemocy wobec Żydów wymierzonej nie przez Niemców // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 618-631

MORK Ewa, Badania nad Zagładą w Skandynawii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 387–390

NOWAKOWSKI Jacek, Nauczanie o Zagładzie w Stanach Zjednoczonych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 529–538

PIOTROWIAK-JUNKIERT Kinga, Stan badań nad Zagładą na Węgrzech // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 463-469

RADCZENKO Jurij, „Niemcy znaleźli u nich zrabowane żydowskie rzeczy i dlatego ich rozstrzelali”: Kureń Bukowiński, Holocaust w Kijowie i świadectwo Marty Zybaczynskiej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 580-617

RADCZENKO Jurij, Popularnonaukowa propaganda i „walka z mitami”: stosunki ukraińsko-żydowskie w XX w. w tekstach Wołodymyra Wjatrowycza // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 505-516

ROMANTSOV Roman, Od radzieckiej amnezji do ukraińskiej (nie)pamięci. Zagłada w pamięci kulturowej Ukrainy 1991–2017 // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 545-579

ROYEN Clara, Badania nad Szoa na Węgrzech (2007–marzec 2010) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 376–381

SCHNEPF-KOŁACZ Zuzanna, Włoski ogród historii. Rzym, Ferrara, Mediolan – nowe projekty na mapie żydowskich muzeów we Włoszech // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 599–609

SENDYKA Roma, Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 754-768

SINEAEVA-PANKOWSKA Natalia, Pamięć o Holokauście w Mołdawii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 545-553

SNIEGOŇ Tomáš, Pamięć, historia, sens. Tematyka Zagłady na tle wydarzeń powojennych we współczesnej literaturze i kinematografii czeskiej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 931-942

SZUREK Jean-Charles, Prawda historyczna i fikcja literacka – debata na temat Jana Karskiego we Francji // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 367–376

TOMCZOK Marta, Religijny kicz holokaustowi. Zarys zjawiska // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2019 nr 15, s. 717-734

WEISS-WENDT Anton, Kolaboracja w czasie Holocaustu w Estonii. Analiza historyczna i współczesna negacja // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 382–386

WYLEGAŁA Anna, Ukraińskie dyskusje o Holokauście: wokół książki Omera Bartova // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 546–552

 

Varia

HOROSZEWICZ MICHAŁ, Dreyfussowie w Auschwitz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 597–600

 

WYDARZENIA

BEM Marek, Ci, którzy przeżyli Sobibór // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 555–558

BROWNING Christopher R., Raul Hilberg // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 661–672

CAJZER Elżbieta, Archeologia zbrodni // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 710-727

GIEBUŁTOWSKI Jerzy, Niech przemówią fakty. O polskim wydaniu „Zagłady Żydów europejskich” Raula Hilberga // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 656–660

HASKA Agnieszka, Międzynarodowa konferencja naukowa „Być świadkiem Zagłady” (Warszawa, 22–23 kwietnia 2013 r.) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 653–655

HASKA Agnieszka, Na marginesie serialu Sprawiedliwi, czyli (prawie) cała Polska ratuje Żydów // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 405–412

KOCHANOWSKI Jerzy, Cisi bohaterowie („Stille Helden”) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 673–677

KURBIEL Justyna, Sztuka wobec Zagłady w warszawskich galeriach po 1989 r. Rekonesans// Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 629–640

KUWAŁEK Robert, Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu – po roku działalności // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 349–358

LEOCIAK Jacek, Glosa do polskiego przekładu „Czasu eksterminacji” Saula Friedländera // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 618–627

LEOCIAK Jacek, Konferencja międzynarodowa: „History and Memory after the Holocaust in Germany, Poland, Russia, and Britain” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 481–482

LESZCZYŃSKA Dagmara, KASZOREK Katarzyna, STANIEWSKI Piotr, Polski przekład „Czasu eksterminacji” Saula Friedländera. Szkic analityczny // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 593–617

MŁYNARCZYK Jacek, Współpraca polsko-niemiecka: Międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone Polsce pod niemiecką i sowiecką okupacją 1939–1945 w Poznaniu i zagładzie ludności żydowskiej na polskich terenach wcielonych do Rzeszy w czasie II wojny światowej w Katowicach, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2005, nr 1, s. 359–363

MORK Ewa, Otwarcie ośrodka badań nad Holokaustem w Oslo // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 477–480

PETELEWICZ Jakub, Polsko-ukraińskie obszary badawcze – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939–1941; stosunki ukraińsko-polsko-żydowskie, życie społeczne i wzajemne relacje” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 483–490

PIĄTKOWSKA Renata, Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji w Moskwie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 678–683

PIOTROWIAK-JUNKIERT Kinga, Wokół Syna Szawła // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 712-719

STAWIARSKA Agnieszka, Potrząsnąć społeczeństwem. O znaczeniu dla Litwy książki Rūty Vanagaitė Mūsiškiai // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 699-711

WOLSKI Paweł, Primo Levi jako instytucja. Rozważania na marginesie wizyt w Centro Internazionale di Studi Primo Levi w Turynie i Centro Culturale Primo Levi w Genui (z Tadeuszem Borowskim w tle) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 393–404

WÓYCICKA Zofia, Kazerne Dossin – Muzeum-Miejsce Pamięci i Centrum Dokumentacyjne poświęcone Zagładzie i Prawom Człowieka // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1055-1064

 

Wydarzenia. Wokół Muzeum Historii Żydów Polskich 


CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Żydowska Biblia pauperum // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 741-752

LEOCIAK Jacek, Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci) // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11 s. 760-769

SZPAKOWSKA Małgorzata, O Muzeum Historii Żydów Polskich // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 753-759

 

Nauczanie o Zagładzie

PHILLIPS Carson, Szanse, wyzwania i interpretacje: nauczanie o Holokauście w Kanadzie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 591-606

SZUCHTA Robert, Czy zmiany programowe nauczania historii w polskiej szkole uwzględniają debaty historyczne? Refleksje na marginesie obrazu Zagłady w podręcznikach do nauczania historii // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 607-632

WONIAK Katarzyna, Ujęcie Zagłady w niemieckich podręcznikach szkolnych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 573-590

 

Upamiętnienia Zagłady

BRETHOUR Miranda, Upamiętnianie Zagłady w kraju multikulturalizmu. Kanada wobec spuścizny Zagłady od lat siedemdziesiątych do chwili
obecnej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 769-789

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Centrum Dokumentacji Nazizmu w Monachium i obywatelska pamięć Niemiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s.653- 658

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, Muzeum Pomnik Tragedii Drugiej Wojny Światowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 840-854

CIEŚLIŃSKA-LOBKOWICZ Nawojka, O wystawie „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 755-761

FAZAN Teresa, FRĄCZYSTY Andrzej, Archiwum Ringelbluma: słowa i rzeczy // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 743-754

FORECKI Piotr, Muzeum zgody w Markowej // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 643- 652

GRABOWSKI Jan, LIBIONKA Dariusz, Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 619- 642

KIRSHENBLATT-GIMBLETT Barbara, Wystawa główna Muzeum Polin. Odpowiedź // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 679- 695

MAJEWSKA Justyna, Technicy „ostatecznego rozwiązania”. Topf & Söhne –konstruktorzy pieców dla Auschwitz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 854-859

SINEAEVA-PANKOWSKA Natalia, Jak zwiedzający odbierają galerię „Zagłada”. Z notatek przewodniczki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 659- 678

SWAŁTEK-NIEWIŃSKA Dagmara, „Żegota. Ukryta pomoc” – o Radzie Pomocy żydom w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2018 nr 14, s. 762-768

WÓYCICKA Zofia, Buchenwald revisited // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 829-839

 

CURIOSA

ANDRZEJCZAK Michał, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922–1939 – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 657–661

CHODAKIEWICZ Marek J., MUSZYŃSKI Wojciech J., Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów – rec. Grzegorz Krzywiec // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2011, nr 7, s. 643–656

COBEL-TOKARSKA Marta, Bo „Żydzi nas atakują”… Tournée Jerzego Roberta Nowaka z wykładami potępiającymi „antykatolicką i antypolską książkę” Grossa // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2008, nr 4, s. 631–635

HASKA Agnieszka, Fakty i fikcje. Na marginesie filmu Azyl // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2017 nr 13, s. 863-870

HASKA Agnieszka, Keep calm and bądź jak Jan Karski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 782-787

HASKA Agnieszka, Sprawiedliwi są wśród nas [The Righteous Are Among Us] // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1067-1068

KOWALSKA-LEDER Justyna, Wszechobecność Sprawiedliwych [Omnipresence of the Righteous] // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2014 nr 10, s. 1073-1082

KRASNODĘBSKI Tadeusz Stefan, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki – rec. Jan Grabowski // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 413–417

LIBIONKA Dariusz, Jak hochsztaplerów na wyklętych przerobić. Uwagi o filmie Tora i miecz // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2016 nr 12, s. 739-738

LIBIONKA Dariusz, „Truth About Camps”, czyli Polacy, nic się [w 1942 r.] nie stało // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2012, nr 8, s. 631–642

LIBIONKA Dariusz, Uwagi o ratowaniu Żydów w „okolicach Treblinki”, recenzja: Edward Kopówka, ks. Paweł Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2013, nr 9, s. 687–695

LIBIONKA Dariusz, W poszukiwaniu miliona Sprawiedliwych // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2015 nr 11, s. 773-781

MICHLIC Joanna, Odwrócenie historycznej prawdy o Jedwabnem // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 493–504

SALAMON Janusz Salamon, Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego „Kościół, Żydzi, Polska” // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 561–568

SANDBU Natasza, Norweskie wariacje na polski temat. Norweski scenariusz o polskich antysemitach // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2006, nr 2, s. 591–595

 

Listy do redakcji

DAHL Izabela, LORENTZ Einhart, Curiosa Nataszy Sandbu // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 505–507

GONTARCZYK Piotr, W sprawie „Przyczynka do historii PPR” autorstwa Grzegorza Motyki // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 419–425

MOTYKA Grzegorz, W odpowiedzi Piotrowi Gontarczykowi // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2010, nr 6, s. 426–428

NALEWAJKO-KULIKOV Joanna // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – 2009, nr 5, s. 581–582