Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia

Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich

Katarzyna Odrzywołek

redakcja@holocaustresearch.pl

Doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), wiceprezes Fundacji Mifgash. Współpracuje z Centrum Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń UP oraz Międzynarodowym Domem Spotkań w Oświęcimiu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół mniejszości etnicznych i narodowych, historii mówionej oraz przymusowych migracji w okresie drugiej wojny światowej.

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Piotr Trojański

redakcja@holocaustresearch.pl

Historyk, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jest także wykładowcą w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii najnowszej Żydów. Zajmuje się badaniem różnych kontekstów edukacji oraz pamięci Auschwitz i Zagłady. Ostatnio ukazała się książka pod jego redakcją pt. Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci (Oświęcim 2014).

https://orcid.org/0000-0001-5907-8134

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 144-172

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.467

Abstrakt

Artykuł przedstawia losy sierot żydowskich, które w 1942 r. wraz z wojskiem polskim zostały ewakuowane z ZSRR do Iranu w kontekście pomocy, jakiej im udzieliła Armia Andersa i rząd polski na uchodźstwie przez sieć delegatur Ambasady RP w ZSRR oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Ukazuje szeroką, często skomplikowaną i trudną współpracę tych instytucji z organizacjami żydowskimi, w tym głównie z Agencją Żydowską. Charakteryzuje różne formy pomocy udzielonej dzieciom żydowskim i analizuje motywy, jakie nimi kierowały, często rozbieżne. Ponadto stawia pytania o antysemityzm w Armii Andersa oraz jego wpływ na ratowanie dzieci żydowskich.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Odrzywołek, K., & Trojański, P. (2015). Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 144-172. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.467

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia