Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały

„Na pamiątkę dla Pańskich synów i przyszłych pokoleń, by oddać cześć Pańskim czynom” – materiały do historii przemytnika Benziona Kalba

Karolina Panz

karolina.panz@ispan.edu.pl

doktor, socjolożka, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów, pracuje na stanowisku post-doc w Instytucie Slawistyki PAN. Mieszka na Podhalu i od kilkunastu lat bada losy tamtejszych Żydów w czasie Zagłady i okresie powojennym. Angażuje się w działania na rzecz przywracania pamięci o podhalańskich Żydach: jest Liderką Dialogu wspieraną przez Fundację Forum Dialogu oraz wolontariuszką projektu „Ludzie nie Liczby” Fundacji Centrum Rodziny Popiela. W 2022 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej, a także Nagrodę Fundacji Polcul im. Jana Bonieckiego za działalność społeczną związaną z przedmiotem badań naukowych oraz odwagę w poruszaniu trudnych tematów historycznych. Obecnie kończy prace nad monografią będącą rozszerzoną wersją jej doktoratu poświęconego zagładzie nowotarskich Żydów, który uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie im. Majera Bałabana oraz konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

https://orcid.org/0000-0003-2019-7624

Instytut Slawistyki PAN

tłumaczenie dzienika B. Kalba z jidysz Monika Polit

m.polit2@uw.edu.pl

doktor, literaturoznawczyni. Wykłada język i literaturę jidysz na kierunku Historia i Kultura Żydów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych przekładów z jidysz i opracowań naukowych edycji źródeł. W ostatnich latach wydała: „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie (2012); Losy Żydów łódzkich (Archiwum Ringelbluma, t. 10, 2013); Awrom Pinkas Unger, Moje miasteczko Stryków (2013); Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego (2014, oprac. wraz z Krystyną Radziszewską, Ewą Wiatr, Adamem Sitarkiem, Jackiem Walickim); Józef Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941–1944 (2016, oprac. wraz z Michałem Trębaczem, Ewą Wiatr i Krystyną Radziszewską); „Meine jüdische Seele fürchtet den Tag des Gerichts nicht” Mordechaj Chaim Rumkowski – Wahrheit und Legende (2017); Pisma Pereca Opoczyńskiego (Archiwum Ringelbluma, t. 31, 2017); Józef Zelkowicz, „Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji…”. „Z dziennika” i inne pisma z łódzkiego getta (2019)

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

tłumaczenie dziennika B. Kalba z jidysz - Ewa Kuma-Zielińska

redakcja@holocaustresearch.pl

Wydział Historii, Uniwersytetu Warszawskiego

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 520-563

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.968

Abstrakt

Prezentowane poniżej źródła są ściśle powiązane z artykułem Sieci przetrwania – przemytnicy z Podhala i Spisza w czasie Zagłady zamieszczonym w tym numerze pisma i z losami jego głównego bohatera Benziona Kalba w latach 1943–1945. Kalb w czasie wojny działał w sieciach przemytniczych na polsko-słowackim pograniczu. W latach 1943–1944 wykorzystał swe kontakty i szlaki do przerzutu setek ludzi przez granice między okupowaną Polską a Słowacją oraz Słowacją a Węgrami.

Univeristy of Southern California Shoah Foundation, Visual History Archive, 9261, Wy- wiad z Clarą Colb, Nowy Jork, 27 XI 1995 r.

United States Holocaust Memorial Museum, Ben Zion Kalb Papers, 2014.406.2.

Sefer Sṭrizow we-ha-sewiwa [Księga Strzyżowa i okolic], red. Icchak Berglas, Szlomo Jaha- lomi (Diamand), Tel Awiw: Irgun Jocej Sṭrizow be-Israel uwa-Tfucot, 1969 [wyd. anglojęzyczne: The Book of Stryzow and Vicinity, red. Itzhok Berglass, Shlomo Yahalomi-Diamand, Izrael–USA: Natives of Stryzow Societies and the Diaspora, 1990

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Panz, K., Polit, M., & Kuma-Zielińska, E. (2023). „Na pamiątkę dla Pańskich synów i przyszłych pokoleń, by oddać cześć Pańskim czynom” – materiały do historii przemytnika Benziona Kalba. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 520-563. https://doi.org/10.32927/zzsim.968

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały