Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Od Redakcji

Od Redakcji

Redakcja

redakcja@holocaustresearch.pl

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

adiunkt w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią diaspory żydowskiej w Łodzi i regionie, głównie w okresie drugiej wojny światowej i Zagłady. Współredaktor i edytor wielu publikacji źródłowych, m.in. Kroniki getta łódzkiego, Encyklopedii getta łódzkiego, oraz serii „Judaica Łódzkie”. Samodzielnie opracowała dziennik Rywki Lipszyc (2017, Nagroda Historyczna „Polityki” w 2018 r.), a we współpracy z Adamem Sitarkiem dziennik Dawida Sierakowiaka (2016) oraz Heńka Fogla (2019). Przygotowuje do druku monografię poświęconą życiu codziennemu w getcie łódzkim, będącą rozwinięciem obronionego w 2018 r. doktoratu. Jest w zespole opracowującym projekt „Leksykon getta łódzkiego”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Adam Sitarek

adam.sitarek@uni.lodz.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii UŁ, kierownik Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Zajmuje się dziejami łódzkiej dzielnicy zamkniętej i okupowanej Łodzi. Autor wielu prac poświęconych historii łódzkiego getta, w tym monografii „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, nagrodzonej w konkursie Nagrody Historyczne „Polityki” w 2016 r. Członek zespołu redakcyjnego Kroniki getta łódzkiego (2009) i Encyklopedii getta łódzkiego (2015). Kierownik projektu „Leksykon getta łódzkiego”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

https://orcid.org/0000-0002-3958-7262

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 13-17

Data publikacji: 2020-12-09

Abstrakt

80 lat temu na rozkaz władz niemieckich utworzono w Łodzi getto. Jedna trzecia mieszkańców miasta została uwięziona i poddana eksterminacji. „Wohngebiet der Juden, Dzielnica zamieszkania dla Żydów” – bo tak eufemistycznie określono zorganizowane na Bałutach i Starym Mieście getto stała się miejscem tragedii ok. 200 tys. osób z Łodzi, okolicznych miast oraz mieszkańców miast z Rzeszy i Protektoratu. Ich tragedia, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii społecznej Łodzi.

Wspomniana rocznica była pretekstem do zaproponowania Czytelnikom tematu wiodącego 16 numeru rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Nie była to jednak jedyna inspiracja. Zauważalny jest w świecie naukowym oraz w kulturze masowej w Polsce i za granicą wzrost zainteresowania historią łódzkiej „dzielnicy zamkniętej”, co przekłada się na bogactwo podejmowanych tematów. Niniejsza publikacja choć w części rości sobie prawo zaprezentowania aktualnego stanu badań i/lub mapy tematów podejmowanych przez reprezentantów różnych dziedzin nauki. W związku z podjętą tematyką do grona redaktorów dołączyli naukowcy związani z działającym na Uniwersytecie Łódzkim Centrum Badań Żydowskich, które jest współwydawcą niniejszego numeru rocznika. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do integracji środowiska badaczy Zagłady i będzie kolejnym krokiem na drodze współpracy ośrodków badawczych z Warszawy i Łodzi.

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Redakcja, Wiatr, E., & Sitarek, A. (2020). Od Redakcji. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 13-17. Pobrano z https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/636

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Od Redakcji