Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały

Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Monika Taras

redakcja@holocaustresearch.pl

(z d. Natkowska) – absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 r. pracownik archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, od 2004 r. zastępca kierownika archiwum. Członek zespołu naukowego pracującego nad edycją dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma). Opublikowała: Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, paragraf aryjski. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939 (1999); Żydzi a powstanie warszawskie, „Mówią Wieki” 2004, nr 10; Od numerus clausus do getta ławkowego, „Mówią Wieki” 2006, nr 5

https://orcid.org/0000-0002-6956-7000

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 508-520

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.599

Abstrakt

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma posiada w swoich zbiorach znane badaczom źródła autobiograficzne takie jak relacje, pamiętniki czy dzienniki zgrupowane w trzech dużych zespołach: Relacje (sygn. 301), Pamiętniki (sygn. 302) i Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma). Ponadto w zasobach archiwum znajdują się rozproszone w wielu zespołach dokumenty biograficzne słabo dotąd wykorzystywane przez naukowców, na które składają się m.in. formularze, ankiety, wykazy rejestracyjne, życiorysy, korespondencja, podania. Są to źródła nie tyle uzupełniające naszą wiedzę o Zagładzie, co przede wszystkim ją poszerzające. O ich nieocenionej wartości przesądzają tuż powojenny czas powstania (głównie lata 40.) oraz autorstwo (ocaleni, ich najbliżsi lub świadkowie). Ogniskują się w nich jednostkowe losy żydowskich obywateli, a także tragiczne wydarzenia w miasteczkach i wioskach pominiętych na kartach historii

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Taras, M. (2013). Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 508-520. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.599

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały