Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Punkty Widzenia

Zatrucie. Piołun i popiół… trzydzieści lat później

Marta Tomczok

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka książek Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (2011) i Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012 (2013). Wspólnie z Przemysławem Czaplińskim i Renatą Makarską redagowała Poetykę migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku (2013). Redaktor naczelna rocznika „Narracje o Zagładzie”.

https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 690-703

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.374

Abstrakt

W artykule zadaję sobie pytanie, co sprawiło, że opublikowany trzydzieści lat temu esej Romana Zimanda Piołun i popiół. Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą? został dziś prawie zupełnie zapomniany. Stawiam sobie także zadanie, aby zmienić tę sytuację, a przede wszystkim przyjrzeć się okolicznościom, które doprowadziły do niej.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. (2017). Zatrucie. Piołun i popiół… trzydzieści lat później. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 690-703. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.374

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Punkty Widzenia