Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Omówienia

Religijny kicz holokaustowy. Zarys zjawiska

Marta Tomczok

marta.tomczok@us.edu.p

Marta Tomczok – adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, autorka książek: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (2011), Metonimie Zagłady. O polskiej prozie 1987–2912 (2013),Czyja dzisiaj jest Zagłada? Ideologia – retoryka – popkultura (2017) i Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (2019). Redaktor naczelna rocznika „Narracje o Zagładzie”. Zajmuje się związkami Zagłady z postmodernizmem, popkulturą i postantropocentryzmemhttps://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 717-734

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.30

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. . (2019). Religijny kicz holokaustowy. Zarys zjawiska. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 717-734. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.30

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Omówienia