Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Wydarzenia

„Kresy Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939–1941; stosunki ukraińsko-polsko-żydowskie, życie społeczne i wzajemne relacje”

Jakub Petelewicz

jakub.petelewicz@gmail.com

historyk, mgr, doktorant w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Ostatnio opublikował: Wypadki antysemickie w Łowiczu w listopadzie 1931 r. na podstawie prasy (w:) Roczniki Łowickie, t. II, R. 2004, red. Marek Wojtylak. Zainteresowania badawcze: procesy Zagłady na prowincji, stosunki polsko-żydowskie w okresie Zagłady i latach powojennych, historia społeczne, materiały archiwalne do Badań nad Zagładą

https://orcid.org/0000-0003-3558-1020

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 483-490

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.263

Abstrakt

Polsko-ukraińskie obszary badawcze - Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Kresy Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939-1941; stosunki ukraińsko-polsko-żydowskie, życie społeczne i wzajemne relacje we Lwowie zorganizowana przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz “Tkuma” (“Renascence”) All-Ukrainian Center for Holocaust Studies.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Petelewicz, J. (2007). „Kresy Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939–1941; stosunki ukraińsko-polsko-żydowskie, życie społeczne i wzajemne relacje” . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 483-490. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.263

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Wydarzenia