Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Materiały

Jak Polacy patrzyli na getto z zewnątrz z Jerzym Tomaszewskim rozmawia Jakub Petelewicz

Jerzy Tomaszewski

redakcja@holocaustresearch.pl

ur. 1930, historyk, prof. dr hab., twórca i wieloletni kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego od 1970, członek Zarządu ŻIH od 1985, członek komitetu redakcyjnego Biuletynu ŻIH i rocznika POLIN Studies in Polish Jewry. Autor licznych publikacji z zakresu historii współczesnej i gospodarczej, dziejów i stosunków polsko-żydowskich. Ostatnio wydał wraz z Andrzejem Chojnowskim Izrael. Historia Państw Świata w XX wieku (Warszawa 2002)

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Jakub Petelewicz

jakub.petelewicz@gmail.com

historyk, mgr, doktorant w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Ostatnio opublikował: Wypadki antysemickie w Łowiczu w listopadzie 1931 r. na podstawie prasy (w:) Roczniki Łowickie, t. II, R. 2004, red. Marek Wojtylak. Zainteresowania badawcze: procesy Zagłady na prowincji, stosunki polsko-żydowskie w okresie Zagłady i latach powojennych, historia społeczne, materiały archiwalne do Badań nad Zagładą

https://orcid.org/0000-0003-3558-1020

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 239-245

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.158

Abstrakt

Jakub Petelewicz: Panie Profesorze, w czasie wojny mieszkał Pan w Warszawie, nie sposób było wówczas nie stykać się z Żydami. Jak Pan, wówczas 9-10 a potem nastoletni chłopiec, ich postrzegał, jak w Pana pamięci zapisały się stosunki polsko-żydowskie w okupowanej Warszawie?

Jerzy Tomaszewski: Przede wszystkim muszę uściślić, że ja nie jestem z Warszawy tylko z małych miasteczek, gdyż przed wojną mieszkałem w kilku. Ojciec mój był inspektorem PZUW i był parę razy przenoszono go służbowo z jednego miasteczka do drugiego. Wobec tego miał dosyć skromne kontakty w środowiskach lokalnych, często raczej oficjalne, zawodowe, a z Żydami stykaliśmy się w sposób marginalny. Siłą rzeczy Żydów spotykałem na ulicy, gdyż w Mińsku Mazowieckim mieszkaliśmy nie tak daleko od synagogi (to jest moja dzisiejsza wiedza), a za murem otaczającym ogród był cmentarz żydowski. Jak się szło w kierunku centrum miasta, na ulicy spotykaliśmy tradycyjnie ubranych Żydów, zwracali uwagę czarnymi strojami, i charakterystycznymi czapkami. Zapamiętałem to jako zjawisko normalne, tradycyjni Żydzi stanowili nieodłączną część społeczności. Pamiętam też ubogie sklepiki żydowskie. Nie miałem kontaktu z antysemityzmem, z wyjątkiem jednego przypadku. Sąsiad, który mieszkał w tym samym domu, pokazywał mi jakieś antysemickie obrazki. Wywołało to oburzenie ojca i w pamięci została mi duża awantura. Zdarzenie to bardziej pamiętam z uwagi na awanturę a nie z powodu karykatur. Ojciec przed pierwszą wojną światową był w PPS, a ów sąsiad najprawdopodobniej – jak dzisiaj sądzę - endekiem. I tak się wyczerpuje moja pamięć z okresu międzywojennego.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomaszewski, J., & Petelewicz, J. (2005). Jak Polacy patrzyli na getto z zewnątrz z Jerzym Tomaszewskim rozmawia Jakub Petelewicz. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 239-245. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.158

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Materiały