Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia

Demon pojednania. Dyskurs o współczesnych Sprawiedliwych w powieści popularnej

Marta Tomczok

marta.cuber@interia.pl

pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się związkami Zagłady z popkulturą i postmodernizmem. Ostatnio wydała Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017). Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”.

https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 395-409

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.424

Abstrakt

The author analyzes depictions of the Righteous in several Polish popular novels and the accompanying discourse on rescuing. She proves that in popular fiction such depictions dominate over the reckoning discourse, connected with the Polish shared responsibility for the Holocaust. Tomczok analyzes the reasons for that dominance, referring to the Philo-Semitic violence category described by Elżbieta Janicka and Tomasz Żukowski. She devotes special attention to Maja Wolny’s novel Czarne liście and the controversy over the presentation of the pogrom in Kielce, and, first and foremost, this book’s dependence on the scholarly achievements of the scholars affiliated with the Center for Holocaust Research.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. (2016). Demon pojednania. Dyskurs o współczesnych Sprawiedliwych w powieści popularnej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 395-409. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.424

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia