Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Kinga Piotrowiak-Junkiert, Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady

Marta Tomczok

marta.cuber@interia.pl

Marta Tomczok – pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się związkami Zagłady z popkulturą i postmodernizmem. Ostatnio wydała Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017). Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”.

https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 604-607

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.446

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. (2016). Kinga Piotrowiak-Junkiert, Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 604-607. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.446

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje