Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje

Anna Mach, Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej; Małgorzata Wójcik-Dudek, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży

Marta Tomczok

marta.cuber@interia.pl

Marta Tomczok – pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się związkami Zagłady z popkulturą i postmodernizmem. Ostatnio wydała Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017). Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”.

https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 795-801

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.390

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. (2017). Anna Mach, Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej; Małgorzata Wójcik-Dudek, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 795-801. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.390

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje