Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Punkty Widzenia

Studium casusu (nawet jeśli niezwykłego), czy kulturowej historii powszechnej? Maria Ferenc, „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa: ŻIH, 2021, 528 s.

Marcin Kula

j.m.kula@uw.edu.pl

historyk, z wykształcenia także socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii społecznej; autor wielu publikacji z historii Polski i Ameryki Łacińskiej, podejmuje też temat pamięci historycznej i nośników pamięci. Ostatnio opublikował: Historia w teraźniejszości. Teraźniejszość w historii (2022).

https://orcid.org/0000-0002-2539-6895

Uniwersytet Warszawski, emeritus

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 599-613

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.974

Abstrakt

Autorka omawianej książki przebadała drogi, którymi docierały do warszawskiego getta wiadomości o tym, co się dzieje za murami – bezpośrednio oraz na frontach drugiej wojny światowej. Jest to oczywiście temat bardzo ważny, a dotychczas rzadko przyciągający historyków. Recenzenta zainteresowało jednak pytanie o to, jakie sprawy, które często trafiają na warsztat historyków, mogą być oświetlone przez skrajne sytuacje gettowe. Są one bardzo różnorodne, poczynając od tytułowego rozchodzenia się wiadomości w różnych społeczeństwach i warunkach. Także na przykład analizowanie docierających wiadomości przez pryzmat minionych, znanych społeczności doświadczeń historycznych

Apel Aleksandra Edelmana do prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywódców wolnego świata, Wyborcza.pl, 24 III 2022, https://wyborcza.pl/7,162657,28256974,apel-aleksandra-edelmana-do-prezydenta-stanow-zjednoczonych.html.

Bartoszewski Władysław, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, rozmawia Michał Komar, Warszawa: Świat Książki, 2006.

Buchheim Lothar Günther, Okręt, tłum. Adam Kaska, Warszawa: Wydawnictwo MON,1988.

Gebert Konstanty, Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło, Warszawa: Agora, 2022. Hen Józef, Nowolipie, Warszawa: Iskry, 1991.

Kisielewski Stefan, Reakcjonista. Autobiografia intelektualna, wybór i oprac. Małgorzata Sopyło, Warszawa: Ośrodek Karta, 2021.

Korzeniewski Bohdan, Było, minęło… Wspomnienia, przedmowa Anna Kuligowska-Korzeniewska, posłowie Andrzej Kruszyński, Warszawa: PIW, 2020.

Machcewicz Maciej, „Przecież jutro wyjedziemy do kraju, do Polski”. Życie codzienne polskich zesłańców na Syberii w latach 1940–1946, „Zesłaniec. Kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2015, nr 62.

Milewska Irena, (En)quête de famille, współpraca Genevièce Pichon, Paris: Le Manucrit, 2020.

Nijakowski Lech M., Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Popularne wprowadzenie, Warszawa: Iskry, 2018.

Nijakowski Lech M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kula, M. (2023). Studium casusu (nawet jeśli niezwykłego), czy kulturowej historii powszechnej? Maria Ferenc, „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa: ŻIH, 2021, 528 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 599-613. https://doi.org/10.32927/zzsim.974

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Punkty Widzenia