Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia

Po lekturze Behemota

Marcin Kula

j.m.kula@uw.edu.pl

Marcin Kula – profesor nauk humanistycznych, historyk i socjolog, emerytowany pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie wykłada w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; specjalizuje się w historii społecznej; autor wielu publikacji z historii Polski i Ameryki Łacińskiej, podejmuje też temat pamięci historycznej i nośników pamięci; w 2007 r. ukazała się książka Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, nagrodzona Nagrodą Historyczną „Polityki”; w ostatnich latach wydał serię Wykładów z socjologii historycznej: Trzeba mieć pieniądze (2014), Trzeba pracować i produkować (2014), Trzeba jeść (2015), Trzeba mieszkać, myć się
i ubierać (2015), Trzeba wydorośleć (2016), Trzeba zapanować nad przestrzenią (2018) oraz Trzeba oswoić własne miejsce (2018).

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 435-448

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.427

Abstrakt

Autor przedstawia swoje refleksje po lekturze Behemota Franza Neumanna. Docenia rozległość analizy zjawiska faszyzmu niemieckiego dokonanej w czasie wojny, połączonej ze wskazaniem intelektualnej genezy wielu poglądów faszystowskich oraz pokrewieństw hitleryzmu z różnymi nurtami współczesnej mu myśli europejskiej i amerykańskiej. W artykule padają pytania o podobieństwa faszyzmu i komunizmu. Autor, odwołując się do obecnego stanu wiedzy i bezpośrednich doświadczeń, wymienia jako elementy wspólne m.in. stosowanie terroru, ekspansywność, nacisk na rozwój gospodarczy, wielką rolę partii, podporządkowującej sobie agendy państwa, ideologiczną i propagandową legitymizację działań, a także oferowanie różnym grupom awansu społecznego, zwraca jednak uwagę na różne rozłożenie akcentów w każdym z tych systemów.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kula, M. (2016). Po lekturze Behemota. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 435-448. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.427

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia