Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Elementy obrazu może błędne, ale całość najpewniej prawdziwa. Jedwabne, Radziłów, Wąsosz… [Mirosław Tryczyk, Miasta śmierci]

Marcin Kula

j.m.kula@uw.edu.pl

historyk, z wykształcenia także socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii społecznej; autor wielu publikacji z historii Polski i Ameryki Łacińskiej, podejmuje też temat pamięci historycznej i nośników pamięci. Ostatnio opublikował: Wizytówka historyka (2020); Czy trzeba być wspólnotą? Wykłady z socjologii historycznej (2021).

https://orcid.org/0000-0002-5161-5027

Uniwersytet Warszawski, emeritus

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 566-580

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.892

Abstrakt

Autor omawia książkę Mirosława Tryczyka Miasta śmierci, co pozwala mu zastanowić się nad specyfiką pogromów „sąsiedzkich” w północno-wschodniej Polsce latem 1941 r. na tle wystąpień przeciwko różnym mniejszościom w innych miejscach na świecie.

Bikont Anna, My z Jedwabnego, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.

Chazow Siergiej, Jak Rumun z Romem, „Forum, 1–7 X 2012.

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Domosławski Artur, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa: Wielka Litera, 2021.

Forecki Piotr, Książki pod specjalnym nadzorem, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2021, nr 17.

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady Żydowskiego miasteczka, Sejny: Pogranicze, 2000.

Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna 1918–1959, Warszawa: Ośrodek Karta, 2017.

Kochanowski Jerzy, „Wolne miasto”. Zakopane 1956–1970, Kraków: Znak-Horyzont, 2019.

Krzyżanowski Łukasz, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wołowiec: Czarne, 2016 (wyd. anglojęzyczne: Ghost Citizens. Jewish Return to a Postwar City, tłum. Madeline G. Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020).

Leszczyński Adam, Czarnek: „Dalej jest noc” to „antypolski szmatławiec”. My finansujemy badania polskiego bohaterstwa, OKO.press, 24 III 2021, https://oko.press/czarnek-dalej-jest-noc-to-antypolski-szmatlawiec-my-finansujemy-badania-polskiego-bohaterstwa/.

Malan Rian, My Traitor’s Heart, London: Vintage, 1991.

Miejsce urodzenia, reż. Paweł Łoziński, 1992, Polska.

Nekanda Trepka Walerian, Liber generationis plebanorum (liber chamorum), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

Overmans Rüdiger, „Losy Żydów żołnierzy w niewoli niemieckiej w latach II wojny światowej. Perspektywy badawcze”, referat na sesji „70 lat po wojnie. Niemiecki i radziecki system jeniecki w badaniach naukowych”, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Łambinowice, 20 XI 2015 r.

Sapieha Virgilia, Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk, tłum. Ewa Horodyska, Warszawa: Ośrodek Karta, 2019.

Smolar Piotr, Zły Żyd, tłum. Agnieszka Grudzińska, Kraków: Znak, 2021.

Shirer William L., Dziennik berliński. Zapiski korespondenta zagranicznego 1934–1941, tłum. Jan Szkudliński, Warszawa: Bellona, 2007.

Szatkowski Wojciech, Goralenvolk. Historia zdrady, Zakopane: Firma Księgarsko-Wydawnicza Kanon, 2012.

Tokarska-Bakir Joanna, Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego, t. 1 i t. 2: Dokumenty, Warszawa: Czarna Owca, 2018.

Tryczyk Mirosław, Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015 (wyd. anglojęzyczne: The Towns of Death. Pogroms against Jews by Their Neighbors, tłum. Frank Szmulewicz, Lanham: Lexington Books, 2021).

Wokół Jedwabnego, t. 1: Studia, t. 2: Dokumenty, red. Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, Warszawa: IPN, 2002.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kula, M. (2021). Elementy obrazu może błędne, ale całość najpewniej prawdziwa. Jedwabne, Radziłów, Wąsosz… [Mirosław Tryczyk, Miasta śmierci]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 566-580. https://doi.org/10.32927/zzsim.892

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia