Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Dokumenty urzędowo-medyczne jako źródło do badania losu warszawskich Żydów 1939–1941

Marta Janczewska

mjanczewska2@gmail.com

pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów, publikowała w „Midraszu”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze i Społeczeństwie” oraz w książkach zbiorowych. Obecnie w ramach serii Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archi­wum Getta Warszawy przygotowuje do druku tom dokumentów urzędowych warszawskiej Rady Żydowskiej

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 274-288

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.590

Abstrakt

Artykuł przedstawia dwie kolekcje archiwalne: karty zgonu warszawskich Żydów (z 1939 i 1941 r.) z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz zbiór ksiąg przechowywanych w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, zawierających nazwiska chorych, leczonych w 1939 i 1940 r. w szpitalu na Czystem oraz w szpitalu Bersohnów i Baumanów. Kolekcje stanowią fragment oficjalnej dokumentacji medycznej, którą dziś możemy odczytywać jako zapis losu warszawskich Żydów. Te nienarracyjne dokumenty stają się nie tylko jedynym świadectwem istnienia osób, które pochłonęła Zagłada, lecz także odsłaniają przed współczesnym czytelnikiem różne aspekty ich historii, stają się elementami wielkiego historycznego fresku

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janczewska, M. (2013). Dokumenty urzędowo-medyczne jako źródło do badania losu warszawskich Żydów 1939–1941. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 274-288. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.590

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych