Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Research on Starvation in the Warsaw Ghetto – Ethical Problems

Marta Janczewska

mjanczewska2@gmail.com

pracowniczka Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów, publikowała w Midraszu, Tekstach Drugich, Kulturze i Społeczeństwie oraz w książkach zbiorowych

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 439-450

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.141

Abstrakt

Zespół badawczy lekarzy i laborantów pod kierunkiem dr Izraela Milejkowskiego podjął się w getcie warszawskim przeprowadzenia szeregu badań klinicznych i biochemicznych nad umierającymi z głodu pacjentami, by uzyskać jak najpełniejszy obraz choroby głodowej. Badania prowadzone były ze wszystkimi rygorami naukowymi, a autorzy opracowując naukowe artykuły, opublikowane po wojnie pod tytułem „Choroba głodowa: badania nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942”, wedle własnych słów „uzupełnili lukę zgodnie z postępem wiedzy”. Artykuł poświęcony jest refleksjom nad dylematami etycznymi zespołu badawczego, który w swojej pracy zmuszony był dokonywać licznych zabiegów medycznych o charakterze eksperymentalnym na skrajnie wycieńczonych pacjentach. Sami chorzy, wedle słów dra Fajgenblata, „wykazywali negatywizm w stosunku do badań i zabiegów, co niezmiernie utrudniało pracę, a niekiedy nawet ją udaremniało”. Artykuł jest próbą spojrzenia na monumentalna pracę badawczą lekarzy warszawskiego getta jak na szczególnego rodzaju odpowiedź, jaką świat medyczny zareagował na poczucie bezradności wobec umierających pacjentów. Artykuł analizuje sytuację lekarzy warszawskiego getta, którzy podjęli się badań, nie mogąc oprzeć się na żadnej instancji zewnętrznej, która mogłaby rozstrzygnąć ich ewentualne dylematy etyczne (polskie kodeksy deontologiczne, europejskie dyskusje o warunkach dopuszczalności badań na pacjentach, etc.).

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janczewska, M. (2010). Research on Starvation in the Warsaw Ghetto – Ethical Problems. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 439-450. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.141

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych