Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały

M. Maur Getto płonie

Barbara Engelking

bengelki@ifispan.edu.pl

psycholog, profesor nauk społecznych; w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wraz z Jackiem Leociakiem jest opiekunem naukowym galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Ostatnio opublikowała Jest taki piękny, słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945 (2011) oraz (wspólnie z Jackiem Leociakiem) nowe, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2013), a także krytyczne wydania źródeł: Umierać też trzeba umieć… Mietka Pachtera (2015), Sny chociaż mamy wspaniałe. Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego (2016) i „Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem”. Pisma Kopla i Mirki Piżyców o życiu w getcie i okupacyjnej Warszawie (2017). Współredaktorka (z Janem Grabowskim) i współautorka dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018). 

https://orcid.org/0000-0001-8361-4427

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 445-452

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.990

Abstrakt

Autorka przedstawia niepublikowaną dotychczas relację M. Maura na temat pożaru bunkra w czasie powstania w getcie warszawskim, zachowaną w Archiwum Adolfa Bermana.

Archiwum Ghetto Fighters House, Listy osób otrzymujących pomoc: 6209, 6210, 6211, 6212

Archiwum ŻIH, 301-1750, relacja Dawida Efrosa.

Bryskier Henryk, Żydzi pod swastyką czyli getto w Warszawie w XX wieku, Warszawa: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2006.

Winkler Jerzy, Getto walczy z niewolą gospodarczą, w: Archiwum Ringelbluma, t. 5: Getto warszawskie. Życie codzienne, oprac. Katarzyna Person, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, Wydawnictwo DiG, 2011.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Engelking, B. (2023). M. Maur Getto płonie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 445-452. https://doi.org/10.32927/zzsim.990

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały