Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje

Jak blisko można podejść do umarłych?

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 311-314

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.743

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janczewska, M. . (2010). Jak blisko można podejść do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 311-314. https://doi.org/10.32927/zzsim.743

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje