Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia

Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@umcs.pl

historyk, doktor, pracuje w Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci. 

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 178-207

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.228

Abstrakt

In the early years following World War II, the Lublin region was one of the most important centres of Jewish life. At the same time, during 19441946 it was the scene of anti-Jewish incidents: from anti-Semitic propaganda, accusation of ritual murder, economic boycott, to cases of individual or collective murder. The wave of anti-Jewish that lasted until autumn of 1946 resulted in a lengthy and, no doubt incomplete, list of 118 murdered Jews. Escalating anti-Jewish violence in the immediate post-war years was one of the main factors, albeit not the only one, to affect the demography (mass emigration) and the socio-political condition of the Jewish population in the Lublin region

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kopciowski, A. (2007). Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 178-207. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.228

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia