Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały

Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, dr, pracownik naukowy w Instytucie Pami´ęci Narodowej, Oddział w Lublinie, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Redaktor tomu „Aktion Reinhardt”. Zagłada ˚Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (2004); ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów Polskich, in: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, ed., A. Żbikowski, Warsaw 2006, p. 15–207

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@umcs.pl

historyk, doktor, pracuje w Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci. 

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 229-240

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.231

Abstrakt

This text deals with the situation of the Jewish population of Hrubieszów between autumn 1941 and the first deportation action in June 1942. The author of the testimony is a woman by the name Dychterman, who came to Hrubieszów from the Warsaw ghetto. During the “action” she managed to leave for Warsaw. This testimony was written two weeks later, i.e. in late June 1942 by staff members of Ringelblum’s Archive. It stands out among other testimonies from Hrubieszów in the Warsaw Ghetto Archives, as it is full of details and complex description.  It also contains an interesting description of the Jewish community in the town, the living conditions and its everyday life. It also contains data of the Judenrat members as well as observations on the Christian-Jewish relations (i.e. between Jews and Poles or Ukrainians). The second part of the testimony describes the first liquidation action in Hrubieszów, the extermination action and the reactions of the Judenrat and that of the population towards the resettlement. The fate of the author remains unknown. Most likely she died during the “Great Action” in the Warsaw ghetto. This account has been used by historians, but never previously published.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D., & Kopciowski, A. (2007). Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 229-240. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.231

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały