Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”

Anna Zawadzka

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor socjologii, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wykłada na Gender Studies UW, redaktorka czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, reżyserka filmu dokumentalnego Żydokomuna. Autorka m.in.: „Żydokomuna”. Szkic do socjologicznej analizy źródeł historycznych („Societas/Communitas” 2009, nr 2), „Rzeczpospolita” jednego narodu (w: Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, 2011), Polska walcząca (w: Wojciech Wilczyk, Święta wojna, 2014), Wojna polsko-polska na terenie Izraela („Studia Litteraria et Historica” 2012, nr 1), Zdzieranie masek. Sposoby pisania o żydowskich komunistach („Studia Litteraria et Historica” 2013, nr 2).

https://orcid.org/0000-0002-6043-3321

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Piotr Forecki

piotr.forecki@amu.edu.pl

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Pracowni Badań nad Problemem Antysemityzmu ŻIH. Autor monografii Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (2010) oraz Reconstructing Memory. The Holocaust in Polish Public Debates (2013).

https://orcid.org/0000-0001-8156-5326

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 408-428

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.478

Abstrakt

Tekst jest próbą dekonstrukcji polskiego dyskursu dominującego w temacie tzw. stosunków polsko-żydowskich. Centralne figury tego dyskursu to logika złotego środka jako narzędzia dochodzenia do prawdy historycznej, symetryzacja polskich i żydowskich krzywd oraz win, a także gościnność jako powszechna postawa Polaków wobec Żydów. Autorzy pokazują opiniotwórczą siłę oddziaływania tego dyskursu na trzech przykładach: recenzji filmu Ida Pawła Pawlikowskiego, recepcji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz dyskusji o pomnikach Sprawiedliwych, które miały stanąć w Warszawie.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zawadzka, A., & Forecki, P. (2015). Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 408-428. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.478

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Punkty Widzenia