Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Recenzje

Goetz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus

Andrzej Żbikowski

redakcja@holocaustresearch.pl

historian, deputy director of the Jewish Historical Institute and employee of the Public Education Bureau of the Institute of National Remembrance in Warsaw. Member of the Polish Centre for Holocaust Research of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. Author of numerous publications on the history of Polish Jews. Recent publications: U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939– lipiec 1941 (2006).

https://orcid.org/0000-0001-8081-6955

Żydowski Instytut Historyczny, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 294-297

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.164

Abstrakt

Najnowsza książka Goetza Aly’ego Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, tak jak wiele jego poprzednich prac, od samego początku lektury zaskakuje oryginalnością i odwagą postawionych hipotez badawczych. Dla Aly’ego nie ma tematów tabu, nie ma lęku przed możliwą pomyłką, przed urażeniem jakiejś ze sław historycznego areopagu. Słusznie, gdyż mimo ciągłego postępu w badaniach nad dziejami nazizmu w Niemczech, nie potrafimy się uporać z pytaniem, w jaki sposób młodociana, niezbyt wykształcona i wręcz arogancka elita ruchu nazistowskiego potrafiła w niezmiernie krótkim czasie wykrzesać niebywałe rezerwy energii z dopiero co pokonanego w pierwszej wojnie światowej niemieckiego społeczeństwa. Z jednej to strony, fenomen niezwykłego pokolenia, urodzonego między 1905 a 1915 rokiem, pamiętającego raczej nie klęskę i upokorzenie 1918 roku, lecz mizerię i chaos lat 20., z drugiej – splot wyjątkowych okoliczności – światowej rywalizacji „starych” mocarstw demokratycznych z ambitnymi nowymi państwami narodowymi i przede wszystkim z totalitarnym, agresywnym, jednocześnie straszliwie zacofanym i atrakcyjnym ideologicznie reżimem sowieckim. Nieunikniona konfrontacja między przeciwstawnymi systemami społecznymi dokonała się w latach drugiej wojny światowej. Na jej progu nie było wcale jasne, kto będzie górą.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żbikowski, A. (2005). Goetz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 294-297. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.164

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Recenzje