Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Recenzje

Joanna Beata Michlic, Poland’s threatening other. The image of the Jew from 1880 to the present

Andrzej Żbikowski

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, dr, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego i Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Autor wielu prac dotyczących historii Żydów w Polsce. Ostatnio opublikował jako współautor Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie, wyd. Fundacja SHALOM, Warszawa 2005

https://orcid.org/0000-0001-8081-6955

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 589-593

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.296

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żbikowski, A. (2008). Joanna Beata Michlic, Poland’s threatening other. The image of the Jew from 1880 to the present. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 589-593. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.296

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Recenzje