Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia

Wydmuszka. Lektura krytyczna Miast śmierci Mirosława Tryczyka

Krzysztof Persak

persak@isppan.waw.pl

Krzysztof Persak – historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich; badacz najnowszych dziejów Polski, systemu komunistycznego, transitional justice, stosunków polsko-sowieckich, stosunków polsko-żydowskich i Zagłady. W latach 2000–2016 związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Opublikował m.in. Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku (1996), Wokół Jedwabnego (wraz z Pawłem Machcewiczem, 2002), Sprawa Henryka Hollanda (2006). Redaktor czterech tomów serii „Dokumenty do dziejów PRL”. Laureat Nagrody Historycznej „Polityki” i Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego.

https://orcid.org/0000-0003-3914-2092

Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 357-374

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.422

Abstrakt

The author deconstructs Mirosław Tryczyk’s monograph entitled Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów [Towns of death. Pogroms of Jews organized by their neighbors]. This book on the anti-Jewish violence inflicted by Poles in the Białystok region in 1941 was received as revealing and innovative. It gained prominence in the media and a favorable reception in the intellectual milieus, and eminent scholars opined it as excellent. Eventually, however, it proved a cognitively reproductive work lacking professional research methodology and formulating theses unable to withstand scholarly criticism. Using the case of Tryczyk’s book’s popularity, Persak inquires about the condition of scholarly criticism and the quality of the public debate in Poland.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Persak, K. (2016). Wydmuszka. Lektura krytyczna Miast śmierci Mirosława Tryczyka. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 357-374. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.422

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Punkty Widzenia