Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Materiały

„Choć klimat jest dobry…” Polscy Żydzi internowani na Jamajce w latach 1942–1945

Agnieszka Haska

ahaska@ifispan.edu.pl

socjolożka, antropolożka kultury, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum tematów – od historii prób ratowania Żydów dzięki paszportom innych państw, przez analizy dyskursu o kolaboracji w czasie II wojny, aż do antropologicznego spojrzenia na różne formy pamięci i postpamięci. Autorka m.in. książek: „Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006) oraz Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie (2018)

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 295-309

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.880

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do historii polskich Żydów, którzy na skutek porozumienia rządów polskiego i brytyjskiego w 1942 r. trafili na Jamajkę, gdzie przebywali w obozie internowania Gibraltar Camp. W drodze na Jamajkę towarzyszyło im wyobrażenie, że jest to miejsce, gdzie będą mogli w miarę normalnie żyć i pracować. Rzeczywistość okazała się rozczarowująca, czemu internowani dawali wyraz w opublikowanych w załączeniu listach, wysyłanych do Ignacego Schwarzbarta, członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Akt Nowych

Instytut Hoovera, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 154, 529, 545

Archiwum Yad Vashem

M.2, Archive of Dr. I. Schwarzbart, member of the Polish National Council in Exile, London, sygn. 403

Publikacje / Publications

Cooper-Clark Diana, Dreams of Re-Creation in Jamaica: The Holocaust, Internment, Jewish Refugees in Gibraltar Camp, Jamaican Jews and Sephardim, Altona: FriesenPress, 2017.

Mann Fred, A Drastic Turn of Destiny, Toronto: The Azrieli Foundation, 2009.

Newman Joanna, Nearly the New World. The British West Indies and the Flight from Nazism, 1933–1945, New York: Berghahn, 2019.

Patek Artur, Żydowscy zesłańcy na Mauritius 1930–1945 [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012.

Rebecca Tortello, Gibraltar Camp, „The Jamaica Gleaner”, 7 listopada 2005, https://old.jamaica-gleaner.com/pages/history/story0069.html.

W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945, red. Piotr Długołęcki, Warszawa: PISM, 2021.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2021). „Choć klimat jest dobry…” Polscy Żydzi internowani na Jamajce w latach 1942–1945 . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 295-309. https://doi.org/10.32927/zzsim.880

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Materiały