Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje

Arnon Rubin, Facts and Fictions about the Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książki Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006). Zainteresowania badawcze: dyskurs o kolaboracji z Niemcami w polskiej prasie konspiracyjnej w czasie okupacji. 

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 435-438

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.253

Abstrakt

Arnon Rubin, Facts and Fictions about the Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust Tel Aviv Uniwersity Press, Tel Aviv 2003–2004

Tom I: Jewish Welfare Services in the Occupied Poland, tom II: The Council for Aid to the Jews – Żegota, tom III: Financial Help for The Jews in the Occupied Poland from Abroad, tom IV: The Panderers of Illusions. The Foreign Citzenship, tom V: The Statistucs of Destruction and Rescue, tom VI: The Kielce pogrom – spontaneity, Provocation or Past of Country-Wide Scheme?

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2007). Arnon Rubin, Facts and Fictions about the Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 435-438. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.253

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje