Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały

Obóz żydowski w KL Stutthof i żydowscy więźniowie obozu w materiałach śledztwa i pierwszego procesu stutthofskiego w Gdańsku (1945–1946)

Marcin Owsiński

marcin.owsinski@stutthof.org

dr, historyk. Od 1999 r. pracownik Muzeum Stutthof, kustosz dyplomowany, edukator, wieloletni kierownik Działu Oświatowego. Od 2019 r. kieruje Działem Naukowym Muzeum. Autor i redaktor dwunastu książek dotyczących historii najnowszej oraz dziejów Żuław, Stutthofu i Sztutowa, w tym: Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945 (2001); Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek miasta na Żuławach (2017), Naznaczeni. Stutthof – Obozy – Sztutowo 1945–1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci (2015); Dwie godziny w listopadzie... Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941 roku. Geneza, przebieg, konsekwencje (2020), Lagrowi ludzie. Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945–1946). Opowieść o przemianie (2022).

https://orcid.org/0000-0001-6547-6876

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 558-590

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.943

Abstrakt

W artykule przytoczono nieznane źródła relacyjne ze śledztwa i pierwszego procesu kilkunastu osób funkcyjnych z obozu w Stutthofie sądzonych w Gdańsku wiosną 1946 r. Los Żydów w KL Stutthof należał do najważniejszych wątków dochodzenia, jednak ciekawe materiały wówczas zebrane nie weszły do obiegu naukowego. Unikatową cechą procesu gdańskiego była obecność na nim byłych więźniów żydowskich KL Stutthof, mężczyzn i kobiet, którzy opowiadali o swoich przeżyciach i obserwacjach. W artykule zacytowano i skomentowano kilka nieznanych dotychczas, pierwszych świadectw żydowskich na temat obozu, złożonych zaraz po wojnie. Tekst ma charakter rozszerzonego omówienia źródeł.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

zespół Specjalny Sąd Karny:

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: John Pauls, imię ojca: Johann, ur. 9 II 1908 r., i innym oskarżonym o to, że w okresie od września 1939 r. do stycznia 1945 r. dokonywali zabójstw oraz znęcali się fizycznie nad więźniami obozu koncentracyjnego Stutthof, tj. o czyny z art. 1 par. 1a Dekretu PKWN z dnia 31 VIII 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Archiwum Muzeum Stutthof

zespół Konzentrationslager Stutthof:

Protokoły zebrane przez PCK Lębork w 1945 r.

Sentencja wyroku w procesie Otto Haupta, Otto Knotta, Bernarda Luedtkego. Sentencja wyroku w procesie Paula Wernera Hoppego i Otto Knotta.

Teczki personalne więźniów.

Prasa / Press

„Dziennik Bałtycki”, 1946.

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Burczyk Dariusz, Renegaci przed sądem. Specjalny Sąd Karny i Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku (1945–1946), Gdańsk–Warszawa: IPN, 2022.

Coradello Aldo, Co się działo w Stutthofie, Sztutowo: Muzeum Stutthof, 2011.

Drywa Danuta, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof (wrzesień 1939 – maj 1945), Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, Sztutowo: Muzeum Stutthof, 2001.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Obóz koncentracyjny Stutthof, Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1966.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Żydowscy więźniowie w KL Stutthof, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1967, nr 63.

Erpel Simone, Einführung [w:] Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück.

Begleitband zur Ausstellung, red. Simone Erpel, Berlin: Metropol Verlag, 1995.

Grot Elżbieta, Tomkiewicz Monika, „Ausrotten” – eksterminacja na terenie miasta i powiatu 1939–1945, [w:] Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939–1945, red. Piotr Semków, Pruszcz Gdański: AGNI Drukarnia Wydawnictwo, 2018.

Hördler Stefan, Ordnung und Inferno. Das KZ-System im letzten Kriegsjahr, Göttingen: Wallstein Verlag, 2020.

Kamiński Stanisław, Sylwetka przestępcy wojennego. O procesie Paula Wernera Hoppego, byłego komendanta obozu koncentracyjnego Stutthof, „Zeszyty Muzeum Stutthof” 1990, nr 9.

Kompisch Katrin, Sprawczynie, tłum. Sławomir Kupisz, Natalia Badiyan-Siekierzycka, Warszawa: Prószyński Media, 2012.

Łukaszkiewicz Zdzisław, Obóz koncentracyjny Stutthof, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1947, t. 3.

Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Dokumentation, red. Hermann Langbein, Adalbert Rückerl, Eugen Kogon, Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag, 2003.

Orski Marek, Filie obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939–1945, Sztutowo: Muzeum Stutthof, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 2004.

Orski Marek, Niewolnicza praca więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939–1945. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1999.

Owsiński Marcin, Lagrowi ludzie. Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945–1946). Opowieść o przemianie, Gdynia: Wydawnictwo Region, Sztutowo: Muzeum Stutthof, 2022.

Owsiński Marcin, Początki obozu Stutthof w materiałach śledztwa do pierwszego procesu stutthofskiego (maj – październik 1945) [w:] Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939, red. Piotr Madajczyk, Warszawa: Instytut Pileckiego, 2021.

Owsiński Marcin, Przeobrażenia pamięci – były więzień a upływający czas na przykładzie Krzysztofa Dunin-Wąsowicza [w:] Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni, red. Alicja Bartuś, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, 2017.

Schwartz Gudrun, SS-Aufseherinnen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern (1933–1945), „Dachauer Hefte” 1994, nr 10.

Strebel Bernhard, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, tłum. Agnieszka Milewska, Magdalena Kurkowska, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, Warszawa: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Sztutowo: Muzeum Stutthof, 2018.

Netografia https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ravensbrueck https://collections.arolsen-archives.org/de https://katalog.bip.ipn.gov.pl

https://yvng.yadvashem.org

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Owsiński, M. (2023). Obóz żydowski w KL Stutthof i żydowscy więźniowie obozu w materiałach śledztwa i pierwszego procesu stutthofskiego w Gdańsku (1945–1946). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 558-590. https://doi.org/10.32927/zzsim.943

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Materiały