Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Dorota Sula, Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen [Anna Ziółkowska]

Anna Ziółkowska

anna@zabikowo.eu

doktor nauk historycznych, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Oddziału tego muzeum – Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Zajmuje się problematyką związaną z obozami pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej i położeniem ludności żydowskiej w Kraju Warty. Autorka publikacji na ten temat: Obozy pracy przymusowej dla Żydów w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943) (2005), O tym, jak chorowali, cierpieli i umierali żydowscy robotnicy w obozach pracy przymusowej w Poznaniu (1941–1943 („Zagłada Żydów: Studia i materiały” 2012, nr 8), Specjalna księga gończa dla Polski. Sonderafhndungsbuch Polen (2019, wspólnie z Marią Rutowską).

https://orcid.org/0000-0002-1992-1518

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 753-758

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.914

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ziółkowska, A. (2021). Dorota Sula, Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen [Anna Ziółkowska]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 753-758. https://doi.org/10.32927/zzsim.914

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje