Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Kawalerowie Krzyża Żelaznego w getcie łódzkim

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

pracownik powstałego w 2005 r. Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Instytucie Historii PAN w Zakładzie Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej. Interesuje się historią Żydów i mniejszości narodowych w Łodzi i regionie. Członek zespołu redaktorów i wydawców pięciotomowej Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto (2009).

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 348-361

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.693

Abstrakt

Pod koniec 1941 r. do getta w Łodzi deportowano 20 tys. Żydów z Europy Zachodniej. Znajdowała się wśród nich kilkusetosobowa grupa weteranów z pierwszej wojny światowej, w tym wielu odznaczonych Krzyżem Żelaznym. Grupa ta została oficjalnie wyłączona z wywózek Żydów zachodnioeuropejskich do obozu zagłady Kulmhof an der Nehr w maju 1942 r.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. (2012). Kawalerowie Krzyża Żelaznego w getcie łódzkim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 348-361. https://doi.org/10.32927/zzsim.693

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych