Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Materiały

Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@wp.pl

pracownik powstałego w 2005 r. Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej. In- teresuje się historią Żydów i mniejszości narodowych w Łodzi i regionie. Czło- nek zespołu redaktorów i wydawców pięciotomowej Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto (2009). Ostatnio opracowała (wspólnie z Adamem Sitar- kiem i Michałem Trębaczem) tom studiów Zagłada Żydów na polskiej prowincji (2012) oraz (wspólnie z Barbarą Engelking i Aliną Skibińską) Archiwum Ringel- bluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 13: Ostatnim etapem przesie- dlenia jest śmierć. Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka (2013).

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań Żydówskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 494-502

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.482

Abstrakt

To nie będzie historia długa i dramatyczna. Trudno też z niej zrobić naukową rozprawę odwołującą się do fachowej literatury. Będzie to raczej opowieść na marginesie nauki, dotykająca szeroko pojętych stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, z koniem w tle. Będzie to historia, która gdyby nie była prawdziwa, mogłaby stać się częścią scenariusza mającego za zadanie pokazać wojnę okraszoną lekkimi, choć niepozbawionymi dramatyzmu scenami. Jest  to  opowieść  wysnuta  z  jednej  teczki  archiwalnej,  przechowywanej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, w zespole Sąd Grodzki w Pławnie

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. (2015). Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 494-502. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.482

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Materiały