Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Konteksty

Moralność i rzeczywistość: metropolita Andriej Szeptycki i Żydzi w czasach Holocaustu i II wojny światowej

Szymon Redlich

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu, gdzie przez wiele lat wykładał historię współczesnej Europy i historię Żydów Europy Wschodniej. Autor licznych publikacji historycznych, m.in. War, Holocaust and Stalinism: A Documented History of the Jewish Anti-Fascist Comittee in the U.S.R.R. oraz Razem i Osobno. Polacy, Żydzi i Ukraińcy w Brzeżanach. 1919–1945

Uniwersytet Ben Guriona, Izrael

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 241-260

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.273

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zbadania poglądów i działań głowy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Małopolsce Wschodniej metropolity Andrieja Szeptyckiego w stosunku do Żydów w okresie Holocaustu. Osoba Szeptyckiego rozpatrywana jest nie tylko w kontekście niejednoznacznych i napiętych stosunków ukraińsko-żydowskich, ale także przez pryzmat stosunków ukraińsko-polskich, radziecko-ukraińskich i ukraińsko-niemieckich. Poglądy Szeptyckiego na temat Żydów formowały się pod wpływem różnorodnych, czasami sprzecznych czynników. Jednakże w porównaniu z nieżydowskimi mieszkańcami okupowanej przez nazistów Europy, w porównaniu z pozycją Cerkwi, Watykanu i Ukraińców, wypowiedzi Szeptyckiego i jego działania w stosunku do Żydów pozwalają zaliczyć go do grona tych, których uważa się za odpowiedzialnych za los bliźniego

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Redlich, S. (2008). Moralność i rzeczywistość: metropolita Andriej Szeptycki i Żydzi w czasach Holocaustu i II wojny światowej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 241-260. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.273

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Konteksty