Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Punkty Widzenia

Przedziały śmierci. O książce Jana Grabowskiego, "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów"

Joanna Tokarska-Bakir

j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

antropolożka kultury i religioznawczyni, profesor zwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN. Specjalizuje się w antropologii przemocy i etnografii Zagłady. Jest m.in. autorką takich książek jak Rzeczy mgliste. Eseje i studia (2004), Legendy o krwi. Antropologia przesądu (2008), Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946 (2012), dwutomowej monografii Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (Czarna Owca, Warszawa 2018) oraz zbioru Bracia miesiące. Studia z antropologii historycznej Polski 1939–1946 (2020, seria „Nowa Humanistyka IBL PAN)

https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 685-699

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.661

Abstrakt

W kontekście badań nad masowymi zbrodniami Abrama de Swaana, podsumowanych w jego monografii The Killing Compartments. The Mentality of Mass Murder,(2015), artykuł omawia problematykę granatowej policji w ujęciu Jana Grabowskiego z książki Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów (2020)

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Browning Christopher R., Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie”, tłum. Piotr Budkiewicz, Warszawa: Bellona, 2000.

Chamayou Grégoire, Manhunts. A Philosohical History, tłum. Steven Randall, Princeton: Princeton University Press, 2010.

Chodakiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie, zagłada, komunizm, Warszawa: Fronda, 2000.

Elias Norbert, Germans. Power Struggles and Development of Habitus in Nineteenth and Twentieth Centuries, red. Michael Schroetter, tłum. Eric Dunning i Steven Mennell, New York: Columbia University Presss, 1996.

Elias Norbert, On the Process of Civilization [w:] idem, Collected Works, t. 6, Dublin: University College Dublin Press, 2012.

Fulbrook Mary, A Small Town Near Auschwitz. Ordinary Nazis and the Holocaust, Oxford: Oxford University Press, 2013.

Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa: PWN, 1990.

Ingrao Christian, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, tłum. Wojciech Gilewski, , Wołowiec: Czarne, 2011.

Libionka Dariusz, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Pohl Dieter, Normalität und Pathologie – Sozialpsychologischeanmerkungen zur Psychogenese von Massenmördern [w:] Massenhaftes Töten. Kriege und Genozide im 20. Jahrhundert, red. Peter Gleichman, Thomas Kühne, Essen: Klartext, 2004.

Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Rossolinski-Liebe Grzegorz, Kollaboration im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust – Ein analytisches Konzept, Version: 1.0 [w:] Docupedia-Zeitgeschichte, 19 VII 2019, http://docupedia.de/zg/Rossolinski-Liebe_kollaboration_v1_de_2019?oldid=132581.

Swaan Abram de, The Killing Compartments. The Mentality of Mass Murder, New Heaven–London: Yale University Press, 2015.

Tokarska-Bakir Joanna, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1–2, Warszawa: Czarna Owca, 2018.

Żbikowski Andrzej, Antysemityzm, szmalcownictwo, współpraca z Niemcami a stosunki polsko-żydowskie pod okupacją hitlerowską [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tokarska-Bakir, J. (2020). Przedziały śmierci. O książce Jana Grabowskiego, "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów". Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 685-699. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.661

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Punkty Widzenia