Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Punkty Widzenia

O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha)

Grzegorz Krzywiec

gkrzywiec@ihpan.edu.pl

adiunkt IH PAN w Warszawie, współpracownik ŻIH. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX w., stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm, a także ruchy oraz ideologie prawicy, w tym przede wszystkim faszyzm w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie przygotowuje rozprawę dotyczącą polskiego nowoczesnego antysemityzmu w kontekście europejskim. Ostatnio opublikował m.in. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905) (2009) oraz zredagowaną wraz z Pawłem Kucińskim pracę zbiorową pt. Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie (2011)

https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 537-548

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.601

Abstrakt

Artykuł jest krytycznym omówieniem pamiętnika jednego z czołowych ideologów i polityków Narodowej Demokracji w XX wieku, Jędrzeja Giertycha (1904–1992). Przez ponad pół wieku Giertych uosabiał wszystko to, co w rodzimej tradycji nacjonalistycznej było uznawane za polityczny ekstremizm. Jeszcze pod koniec XX wieku jego postać symbolizowała dla wielu skrajny margines rodzimych tradycji narodowych. Co charakterystyczne, od ponad dekady, w obliczu polaryzacji politycznej w Polsce, następuje aktywne włączenie elementów tego dziedzictwa do głównego nurtu myślenia o sprawach publicznych

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. (2013). O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 537-548. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.601

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Punkty Widzenia