Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Sylwetki

A Polish Weininger? The Case of Julian Unszlicht (1883–1953)

Grzegorz Krzywiec

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SNS przy IFISPAN, adiunkt IHPAN w Warszawie, obecnie zajmuje się badaniem polskiego nowoczesnego antysemityzmu w  kontekście europejskim. W druku praca pt. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905) (2009). Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX wieku, stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm.

https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 227-243

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.126

Abstrakt

Życiorys Juliana Unszlichta (1867-1953) ilustruje przypadek losów asymilacji polskich Żydów.  Przypadek Unszlichta jest jednak szczególny bowiem pokazuje jak poglądy antysemickie, które miały stanowić przepustkę do katolickiego społeczeństwa, wcale nie dawały gwarancji trwałego zakorzenia i nowej tożsamości. Biografia księdza-konwertyty pozwala się też bliżej przyjrzeć się procesom zacierania i konwergencji retoryki antyżydowskiej. Tej nowoczesnej z przełomu XIX i XX wieku, z katolickim antyjudaizmem, który nie przestał być usprawiedliwiany przyczynami religijnymi a równocześnie stawał już często na gruncie myślenia etniczno-rasowego. Wbrew utartym definicjom i rozróżnieniom te dwa sposoby myślenia znakomicie się uzupełniały i wzmacniały, karmiąc się przy tym obustronnie swoją własną argumentacją. Zagłada Żydów dopisała do tego powikłanego losu księdza-konweryty tragiczną puentę.

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. (2010). A Polish Weininger? The Case of Julian Unszlicht (1883–1953). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 227-243. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.126

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Sylwetki