Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Recenzje

Derek Hastings, Catholicism and the Roots of Nazism: Religious Identity and National Socialism

Grzegorz Krzywiec

gkrzywiec@ihpan.edu.pl

adiunkt IH PAN w Warszawie, współpracownik ŻIH. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX w., stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm, a także ruchy oraz ideologie prawicy, w tym przede wszystkim faszyzm w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie przygotowuje rozprawę dotyczącą polskiego nowoczesnego antysemityzmu w kontekście europejskim. Ostatnio opublikował m.in. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905) (2009) oraz zredagowaną wraz z Pawłem Kucińskim pracę zbiorową pt. Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie (2011)

https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 641-646

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.615

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. (2013). Derek Hastings, Catholicism and the Roots of Nazism: Religious Identity and National Socialism. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 641-646. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.615

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Recenzje