Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Sylwetki

Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953)

Grzegorz Krzywiec

gkrzywiec@ihpan.edu.pl

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SNS przy IFISPAN, adiunkt IHPAN w Warszawie, obecnie zajmuje się badaniem polskiego nowoczesnego antysemityzmu w  kontekście europejskim. W druku praca pt. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905) (2009). Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX wieku, stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm.

https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 243-257

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.314

Abstrakt

Życiorys Juliana Unszlichta (1867-1953) ilustruje przypadek losów asymilacji polskich Żydów.  Przypadek Unszlichta jest jednak szczególny bowiem pokazuje jak poglądy antysemickie, które miały stanowić przepustkę do katolickiego społeczeństwa, wcale nie dawały gwarancji trwałego zakorzenia i nowej tożsamości. Biografia księdza-konwertyty pozwala się też bliżej przyjrzeć się procesom zacierania i konwergencji retoryki antyżydowskiej. Tej nowoczesnej z przełomu XIX i XX wieku, z katolickim antyjudaizmem, który nie przestał być usprawiedliwiany przyczynami religijnymi a równocześnie stawał już często na gruncie myślenia etniczno-rasowego. Wbrew utartym definicjom i rozróżnieniom te dwa sposoby myślenia znakomicie się uzupełniały i wzmacniały, karmiąc się przy tym obustronnie swoją własną argumentacją. Zagłada Żydów dopisała do tego powikłanego losu księdza-konweryty tragiczną puentę

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. (2009). Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 243-257. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.314

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Sylwetki