Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Materiały

„Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego

Piotr Trojański

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jest także wykładowcą w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii najnowszej Żydów. Zajmuje się badaniem różnych kontekstów edukacji oraz pamięci Auschwitz i Zagłady. Ostatnio ukazała się książka pod jego redakcją pt. Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci (Oświęcim 2014).

https://orcid.org/0000-0001-5907-8134

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 503-520

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.483

Abstrakt

Tekst stanowi omówienie akt sądowych sprawy jednego z funkcjonariuszy Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, który w 1946 r., podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych zastrzelił osobę podejrzaną o profanację szczątków ofiar KL Auschwitz. Sprawa ta jest dotąd jedynym znanym i tak dobrze udokumentowanym przypadkiem zabójstwa tzw. kanadziarza przez pracownika ochrony Muzeum w Oświęcimiu. Dokumenty zostały wytworzone przez Sądy: Grodzki w Oświęcimiu, Okręgowy w Wadowicach i Apelacyjny w Krakowie, gdzie toczył się proces przeciwko wartownikowi. Materiały procesowe, pośród których znajdują się m.in.: protokoły przesłuchania świadków i oskarżonego, sentencje i interpretacje wyroków sądów dwóch instancji, apelacje przechowywane są dzisiaj w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dają nam one obraz sytuacji, jaka panowała na terenie byłego obozu Auschwitz w pierwszych latach po jego wyzwoleniu w kwestii zabezpieczenia terenów poobozowych. Ponadto są cennym źródłem do badania problemu bezczeszczenia szczątków ofiar byłych obozów koncentracyjnych i zagłady.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Trojański, P. (2015). „Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 503-520. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.483

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Materiały