Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki

Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust

Robert Szuchta

r.szuchta@gazeta.pl

Piotr Trojański

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jest także wykładowcą w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii najnowszej Żydów. Zajmuje się badaniem różnych kontekstów edukacji oraz pamięci Auschwitz i Zagłady. Ostatnio ukazała się książka pod jego redakcją pt. Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci (Oświęcim 2014).

https://orcid.org/0000-0001-5907-8134

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 591-595

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.607

Abstrakt

W bieżącym numerze rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” zamieszczona została obszerna i szczegółowa recenzja merytorycznej strony książki pióra dr. Adama Puławskiego. Z uwagi na charakter zarzutów postawionych w recenzji wydaje nam się, że już na wstępie naszej odpowiedzi warto podkreś­lić fakt, iż jej autor należy do kręgu tych historyków, którzy uważają, że tylko szczegółowe poznanie faktografii każdego, nawet epizodycznego, wydarzenia związanego z Zagładą pozwala o nim mówić i pisać. Jako osoby od wielu lat zajmujące się głównie w sposób praktyczny edukacją, której – jak wiadomo – zasadniczą częścią jest popularyzacja wiedzy historyków badaczy, pozwalamy sobie z tym stanowiskiem polemizować. Naszym zdaniem pisanie dla szerokiego odbiorcy, w tym podręczników szkolnych, wymaga podejścia innego niż naukowe, zastosowania zrozumiałego dla uczniów języka, dokonywania pewnych uogólnień i skrótów myślowych, na co wielu badaczy historyków nie potrafi się zdobyć. Ponadto uważamy, że narracja podręcznikowa, do której recenzowana książka się zalicza, rządzi się innymi prawami niż monografia naukowa. Dlatego wydaje się nam, że gros zarzutów postawionych w recenzji wynika z niezrozumienia przez jej autora specyfiki publikacji, jej przeznaczenia i odbiorcy, do którego jest ona adresowana.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szuchta, R., & Trojański, P. (2013). Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 591-595. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.607

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki