Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Upamiętnienia Zagłady

Nowa wystawa stała w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Andrzej Grzegorczyk

a.grzegorczyk@muzeumtradycji.pl

absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kustosz w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Stacja Radegast. Jego zainteresowania obejmują zagładę Żydów w okresie drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego oraz dziejów obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Autor bądź współautor wystaw oraz publikacji poświęconych historii obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Członek zespołu projektu „Leksykon getta łódzkiego”, realizowanego przez Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu grantowego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Uczestnik programu Liderów Dialogu polsko-żydowskiego prowadzonego przez Fundację Forum Dialogu

https://orcid.org/0000-0001-7554-6516

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Stacja Radegast

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 743-746

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.658

Abstrakt

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ze względu na rolę, jaką odegrał w okresie Holokaustu, stanowi przestrzeń unikatową. Pomimo ogromu dokonanych w nim zbrodni miejsce to uległo deprecjacji w okresie powojennym. W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań zmierzających do należytego upamiętnienia go. Jednym z elementów tego procesu było udostępnienie w 2019 r. w przestrzeni poobozowej stałej ekspozycji historycznej, o której traktuje niniejszy tekst

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grzegorczyk, A. (2020). Nowa wystawa stała w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 743-746. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.658

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Upamiętnienia Zagłady