Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła

Tomasz Ceran

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, autor książek: Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna (2008), Świat idei Jacka Kuronia (2010), „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu na tle ideologii nazistowskiej (2011), wyd. ang. The History of a Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcówka (2015), Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku (2014).

https://orcid.org/0000-0002-5037-6378

Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 379-407

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.477

Abstrakt

The article talks about using term ‘evil’ in professional historical science. The author convinced that in history we can use this term, what’s more, we should research the imagination of ‘evil’ in perpetrator’s minds to understand the genocide and mass murder in 20th century.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ceran, T. (2015). Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 379-407. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.477

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Punkty Widzenia